homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Toespraak Ahmed El Mesri op 16 maart ‘12-Makassarplein is veilig en hoe kunnen we het veilig houden

De multiculturele vereniging voor vriendschap Assadaaka heeft op 16 maart jl.  i.v.m.  de succesvolle bijeenkomst VEILIGHEID OP HET MAKASSARPLEIN van 20 januari jl. in samenwerking met Stichting Onze Hoop en NOMA een vervolg bijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners in het kader van saamhorigheid.  Makassarplein is veilig en hoe kunnen we het veilig houden!
Hier volgt een toespraak Ahmed El Mesri.

Beste aanwezigen,

20 januari hebben wij de eerste bijeenkomst over veiligheid op het Makassarplein georganiseerd, een zeer goed bezochte bijeenkomst. Het Makassarplein heeft de naam één van de onveiligste pleinen van de buurt te zijn, maar Assadaaka heeft in het afgelopen jaar dat zij in de Ruma Khami zit een substantiële bijdrage geleverd aan de veiligheid op het plein, in samenwerking met de vele activiteiten die zij samen met de stichting Onze Hoop en de bond van Nederlandse Oudere Migranten Actief, de NOMA, organiseert.

De afgelopen jaren is er alleen maar bezuinigd op het jongerenwerk, allerlei voorzieningen die er voor jonge mensen waren in ons stadsdeel zijn verdwenen, buurthuizen en jongerenplekken zijn gesloten en begeleiding voor jongeren met problemen zijn ook verdwenen.
Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat jongeren, tieners veelal, bij elkaar komen in de openbare ruimte om zich toch nog op één of andere manier te kunnen vermaken.
Vaak zijn zij helemaal niet van plan om problemen te veroorzaken, om agressief gedrag ten opzichte van bewoners en bezoekers ten toon te spreiden.
Maar een groep jongeren kan op mensen een gevoel van angst en onveiligheid te weeg brengen. 

Het stadsdeel en de stadsdeelvoorzitter zeggen bezig te zijn met oplossingen, maar toegeven dat zij zelf één van de belangrijkste veroorzakers van het probleem zijn, dat zal je ze niet horen zeggen.
De klachten van de bewoners over het Makassarplein, zoals opgesteld in een rapport gemaakt in opdracht van het stadsdeel, laat zien dat het stadsdeel het laat afweten en het onveiligheidsgevoel in de hand werkt.
Zij moest al lang geleden strenger optreden tegen geluids- en parkeeroverlast van de klanten van de horeca op het plein en maatregelen treffen tegen grofvuil, de honden- en vogelpoep. Tevens zouden de woning corporaties meer aandacht moeten besteden aan renovatie en/of nieuwbouw aan het plein.

Wij vinden het dan ook heel vreemd van het stadsdeel, dat zij aan de ene kant met de bizarste oplossingen komen – zoals mevrouw Elatik al voorstelde om ouders te korten op hun uitkering, terwijl de politiek daar helemaal niet over gaat. – terwijl de oplossing het afgelopen jaar al tot stand gekomen is door Assadaaka en de bewoners uit de buurt en andere bezoekers van de Ruma Khami.

Nu wil het stadsdeel dat Assadaaka in gesprek moet met andere instellingen om de ruimte in de Ruma Khami te delen voor andere buurtinitiatieven.
Want er zou een breder scala aan activiteiten moeten komen om de buurtbewoners meer te betrekken bij de Ruma Khami en om de leefbaarheid op het plein te vergroten.
Wat wil men nu eigenlijk? Aan alle eisen van de politici voldoet Assadaaka: multiculturaliteit, sociale cohesie, integratie, meedoen in de maatschappij, al deze dingen brengen wij in de praktijk. 

‘s Avonds is de Ruma Khami een belangrijk en bruisend centrum van het buurtleven, dankzij de activiteiten van Assadaaka in samenwerking met de buurt en
bewoners, volwassenen en jeugd.
Een centrum waar buurtbewoners, ook jongeren, naar binnen kunnen lopen voor een gesprek met andere buurtbewoners, met hulpverleners van Assadaaka of gewoon, voor een hapje en een drankje.
Zo lossen wij het probleem van hangjongeren en van onveiligheid op: niet met loze kreten, maar met echt de schouders eronder zetten.

Wij zitten nu ruim een jaar in de Ruma Khami en in dat jaar is het gevoel van onveiligheid afgenomen.
Wij zullen ten alle tijden het open karakter van de Ruma Khami blijven benadrukken en de buurt blijven betrekken bij onze activiteiten.
Assadaaka moet dan ook gewoon in de Ruma Khami blijven, zowel ten behoeve van haar achterban als, wat minstens zo belangrijk is, ten behoeve van de buurt.

Vanavond gaan wij met elkaar in gesprek om te kijken wat wij nog meer kunnen doen, hoe wij de buurt nog prettiger woon- en leefbaar kunnen maken, hoe wij bewoners nog meer bij de buurt kunnen betrekken, teneinde een buurt en tenslotte een stad en een land te creëren waar het fijn wonen en werken is.

Ik wens u een fijne avond toe.


Toespraak Ahmed El Mesri op 16 maart 2012 - Thema:  Makassarplein is veilig en hoe kunnen we het veilig houden!

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken