homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

#Studenten met #laagopgeleide #ouders steunen met #extra #support bij Assadaaka

coomStudenten met ouders die niet- of laag geschoold zijn, verdienen extra steun om tot volledige bloei te kunnen komen tijdens hun opleiding. Boven op de reguliere steun welke beschikbaar is op het MBO of HBO, dienen extra steunmaatregelen in het leven geroepen te worden daar waar deze thans ontbreken.

Jongelui die afkomstig zijn uit gezinnen waarvan de ouders (functioneel) analfabeet zijn of praktisch opgeleid zijn hebben diverse hordes te nemen wanneer zij een opleiding beginnen in het MBO of HBO. MBO studenten die doorstromen naar een Hogelschool, blijken taalproblemen te hebben. MBO-ers moeten soms nog teksten leren schrijven, een vaardigheid die scholieren op HAVO en VWO niveau zich reeds in de middelbare schoolleeftijd eigen hebben gemaakt.

Een logisch opgebouwde tekst voor een presentatie, verslag of paper schrijven is voor MBO studenten die naar een HBO opleiding gaan vaak moeilijk, ze hebben het in het MBO niet geleerd. MBO studenten hebben het nadeel minder ‘theoretisch’ geschoold te zijn dan VWO’ers of Havisten. MBO studenten hebben daarentegen een ruime voorsprong in de beroepspraktijk omdat zij in het MBO stages hebben gelopen of reeds in hun branche betaald werk hebben verricht.

In ongeletterde gezinnen worden kinderen dikwijls nooit voorgelezen. Voorlezen door ouders is een belangrijke stimulans voor kleinen kinderen om hun woordenschat van kindsbeen op te kunnen bouwen. Om een voldoende aanwending van de Nederlandse grammatica aan te leren. Doorleren na een MBO opleiding wordt door ouders in veel gevallen niet gestimuleerd, waardoor ouders het kind niet faciliteren in de optimale ontwikkeling van de eigen autonomie en talenten.

Studenten met hoogopgeleide ouders arriveren circa 1,5 maal vaker in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs dan jongeren met onvoldoende geletterde ouders. Het opleidingsniveau van ouders kan voor docenten een belangrijke indicator zijn voor het mogelijke studiesucces van een scholier of student. Veel onderwijsinstellingen zien het thema ongeletterde ouders nog steeds als een taboeonderwerp, waarover gezwegen wordt. Beleidsontwikkeling blijft te vaak uit.

Scholen willen geen groepen stigmatiseren. Daarvoor zijn zij huiverig. De zogeheten eerste generatiestudenten hebben echter grote behoefte aan extra ondersteuning om gelijke kansen op het behalen van een startkwalificatie in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs te realiseren. In het bijzonder studenten met een migratieachtergrond vallen in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs uit, door gebrek aan betrokkenheid en stimulans vanuit de ouders enerzijds en gebrek aan op maat aangeboden steunmaatregelen door de onderwijsinstellingen anderzijds.

Uitval door jongeren met een migratieachtergrond wordt meestal veroorzaakt doordat zij de eersten in hun omgeving zijn die doorstromen naar het hoger- of wetenschappelijk onderwijs. Culturele en godsdienstige achtergronden zijn nadrukkelijk van minder belang als het gaat om schooluitval.

Eerste generatiestudenten moeten systematisch begeleid worden in de oriëntatie op hun eigen achtergronden om te ontdekken welke competenties zij reeds beschikbaar hebben, welke zij vanuit huis hebben meegekregen. De ontwikkeling van lotgenotengroepen binnen onderwijsinstellingen is zeer wenselijk.

Door elkaars biografieën te kunnen vergelijken ontstaat herkenning en erkenning. Deelnemers aan dergelijke samensterkgroepen kunnen elkaar krachtig faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling. Bij de groei naar een eigen identiteit als volwassen en capabele jonge burger.

Eerstegeneratiestudenten hebben nadrukkelijk baat bij maatjesprojecten, buddyprojecten met een oudere jaars student(e), een vaste docent die hen in hun persoonlijke groei begeleid en als aanspreekpunt binnen een opleiding kan functioneren.

Vertrouwen is een sleutelwoord. Onderwijsinstellingen moeten duidelijk hun vertrouwen uitspreken en herhaaldelijk uiten omtrent de competenties van hun studentenpopulatie. Het professioneel leren omgaan met het geven en ontvangen van feedback is een andere belangrijke voorwaarde voor het scheppen van een veilige begeleidingscultuur binnen een opleiding.

De studenten die voldoende begeleid en gestimuleerd worden zullen naar verwachting een gezonde dosis doorzettingsvermogen aan de dag leggen om alle obstakels tijdens hun studieloopbaan en professionele toekomst te kunnen omzeilen of overkomen.

Studenten moeten zich de competentie eigen maken om om raad te vragen wanneer zij daar behoefte aan hebben. Medestudenten kunnen teksten lezen en corrigeren, feedback geven. Het ordentelijk plannen van een studie is eveneens een kernzaak. Niet te veel tegelijk, maar stap voor stap op passende momenten leer- en studiemomenten inbouwen.

Het is weldegelijk mogelijk het lot in eigen handen te nemen, om van een dubbeltje een kwartje te worden. Het vereist, doorzettingsvermogen, wilskracht, goede vrienden en medestudenten en een onderwijsinstelling die niet schroomt om eerste generatiestudenten passend te ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van buddy-, mentorprogramma’s en zomerscholen!

Door: #Rabbijn#Simon#Bornstein, #Geestelijk#Verzorger van Assadaaka Community

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken