homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Stichting ONZE HOOP organiseert Ruilmarkten

Help Mee! Stichting Onze Hoop - voor en door migranten met een handicap of chronische ziekte.
Stichting Onze Hoop denkt graag mee in deze tijden van de economische crisis Wij gaan de komende periode tot en met december 2012 6 ruilmarkten organiseren en dat doen we 1x in de maand voor Jong en Oud!

Het doel is om mensen met een handicap te helpen aan het juiste hulpmiddel zonder dat het extra geld hoeft te kosten.
Wij stellen u in de gelegenheid om niet gebruikte hulpmiddelen aan te bieden of te ruilen. Een overgebleven rolstoel kunt u bijvoorbeeld ruilen voor een douchekruk. Of u kunt uw medische hulpmiddel aan een ander doneren die het hard nodig heeft. Daarmee wordt voorkomen dat uw overgebleven medische hulpmiddel in de afvalbak terecht komt. Wij halen uw overgebleven medische hulpmiddelen bij u op, zodat anderen er nuttig gebruik van kunnen maken.

Bel voor een afspraak: 020-7525131 of 06-47440672 .

Wie zijn wij…
Onze Hoop is opgericht in het jaar 2006. Een zelforganisatie, dat doelt op migranten met een handicap of chronische ziekte.

Doel:
De stichting Onze Hoop stelt zich ten doel:
De (morele, materiele, culturele en sociale) positie van personen met een handicap of chronische ziekte, in het bijzonder migranten, en hun families te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen.

Specifieke doelstellingen:
• Zelforganisatie en belangenbehartiging/empowerment;
• Terugdringing van het sociaal isolement;
• Armoedebestrijding van sociaal zwakkere personen.
• Participatie en integratie in de Nederlandse samenleving;
• Kennisoverdracht aan/van maatschappelijke organisaties en organisaties van gehandicapten en chronische zieken in andere regio’s
• Politieke lobby en brugfunctie tussen Stichting Onze Hoop, gehandicapte en/of chronisch zieke migranten, gemeenten en maatschappelijke instellingen.

Probleemstelling:
De problemen van migranten met een handicap of chronische ziekte zijn enorm. Door taalachterstand, onbegrip over de Nederlandse samenleving, onbekendheid met de voorzieningen, achterstand in informatie en opleiding, culturele taboes, verschillende sociale normen en het niet de weg kunnen vinden in de doolhof van instanties en projecten leven velen in een sociaal isolement, angst en psychische depressie. Een groot aantal durft zelfs hun huis nauwelijks nog uit te komen. Voeg daarbij de pressie vanuit de familie, het gevoel niet te participeren in de maatschappij en ook het gebrek aan vaardigheid van professionals om op al deze problemen in te spelen

Aanpak:
Stichting Onze Hoop geeft hulp aan mensen die persoonlijke ondersteuning nodig hebben bij het vinden van hun weg in de maatschappij, in het bijzonder de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke participatie. Ondersteunt mensen die sociale en opvoedingsvragen hebben.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• Lotgenotencontacten in een voor gehandicapten toegankelijke ruimte.
• Behartiging van de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte, in het bijzonder migranten.
• Periodieke themabijeenkomsten o.a. over armoedebestrijding, eerwraak, vrijwilligerswerk, mantelzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, GGZ-problematiek, onderwijs, huisvesting, toegankelijkheid, voorzieningen, huiselijk geweld, zelfredzaamheid, sociaal isolement, asielzoekers, ouderen,
sociale pressie, dagbesteding en identiteit.
• Conferenties over o.a. de positie en zichtbaarheid van de doelgroep vaak in samenwerking met zorgsector, welzijn, migrantenorganisaties en overheid.
• Spreekuren (juridisch, psychisch, migrantenproblematiek) informatie en doorverwijzing.
• Signalering van problemen en behoeften van migranten met een handicap of chronische ziekte in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam.
• Begeleiding van migranten met handicap of chronische ziekte door lotgenoten, vrijwilligers en professionele hulpverleners en hulp bij zelfredzaamheid;
• Educatieve excursies
• Voorlichtingen en trainingen
• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Stichting Onze Hoop

Trefwoorden bij deze activiteiten zijn:
Empowerment;
Laagdrempeligheid;
Lotgenotencontacten;
Begeleiding door vrijwilligers/zelfhulp.

Diversiteit:
Er is van diversiteit binnen het project sprake: mannen, ouderen, vrouwen, religieuzen en niet religieuzen, allochtoon en autochtoon, homo en hetero. Bij de werving wordt met de diversiteit rekening gehouden.

Voor vragen of informatie:

Stichting Onze Hoop
Plantage Middenlaan 14 – 1
1018 DD Amsterdam
T 020-7525131 of 06 47440672
E .(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://stichtingonzehoop.blogspot...

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken