homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Steun bij ongezonde woonsituatie

dfeoBastiaan Minderhoud is aanwezig om de woonproblemen te inventariseren en registreren. Er is een groep mensen met diverse woonproblemen. Hij wil weten welke problemen er zijn, hij kan ze niet oplossen, maar wel aankaarten/doorverwijzen. Er wordt besproken welke problemen er zoal zijn, m.b.t schimmel, ratten etc. Er wordt gevraagd hoe mensen tot nu toe geholpen zijn (en hoe niet) en door wie (gemeente, corporaties etc.)

Mensen hebben klachten over diverse woningcorporaties, Eigen Haard, Stadgenoot, Ymere en De Alliantie. Zij bellen veel, maar worden niet of nauwelijks geholpen. Zo heeft één mevrouw last van ratten in het trappenhuis en veel schimmel, een slecht geïsoleerde woning, een trappenhuis dat één maal in de vijftien jaar geverfd wordt. Zij woont er twintig jaar, sommige mensen hebben een mooie woning, maar zij niet. Zij heeft ook veel energieverbruik door slechte isolatie, een jaarlijkse huurverhoging, maar slecht onderhoud. Zij vraagt zich af waar zij dan voor betaalt?


Een andere mevrouw slaapt al één jaar op de grond, ze heeft last van veel schimmel en vocht in haar woning. Haar wasmachine werkt slecht. Daarnaast heeft ze slechts één slaapkamer en haar dochter heeft geen slaapkamer. De woningcorporatie (Stadgenoot) doet niets. Het trappenhuis is al 18 jaar niet schoongemaakt of geverfd (schoonmaken doet zij zelf, terwijl er wel voor betaald wordt). Zij woont met drie personen en zij hebben één slaapkamer.

Een andere mevrouw heeft een verstopte leiding met als gevolg waterschade en schimmelvorming achter de kastjes. Ook is er een groot gat dat slechts gedicht is met lijm, de muizen/ratten hebben nog toegang en mevrouw is daar bang voor. Eigen Haard helpt weinig, de vloer (laminaat) is wel vergoed. Mevrouw krijgt de tip van de heer Larbi om de inboedelverzekering in te schakelen en te klagen bij de huurcommissie.

De heer Larbi is een sociaal raadsman en heeft 25 jaar bij de gemeente gewerkt. Hij zegt dat woningcorporaties ervan uitgaan dat mensen met een Marokkaanse/Turkse achtergrond weinig ventileren en veel koken. Dit is echter niet het geval, er wordt veel geventileerd in woningen. Hij vind dat de huurcommissie moet ingrijpen. Er is sprake van vooroordelen/discriminatie jegens mensen met een niet-westerse achtergrond of sociaaleconomische achterstand. Ook zijn de wijkteams niet deskundig wat huisvesting betreft, bezwaren komen wel bij de huurcommissie terecht en verder komt het niet. Het is ook belangrijk hoe je je bezwaar schrijft. Bastiaan vat samen dat er te weinig toegang is tot goede hulp. De heer Larbi vervolgt dat de toegang tot de hulpverlening al jaren verslechterd is en dat niet de kwaliteit maar de kwantiteit voorop staat. Hij vind dat een aantal partijen moeten meelopen bij instellingen om te zien hoe het er daadwerkelijk aan toegaat. Hij adviseert dat zij meekijken in de praktijk.

Bastiaan vraagt wat de mensen zou helpen, zou het helpen als deskundigen hier bij Assadaaka zouden komen? De heer Larbi zegt dat deskundigen één keer per week een paar uur bij Assadaaka zouden moeten komen, om de problemen het hoofd te bieden. Ook geeft hij het advies om de GGD te bellen bij rattenoverlast (veel mensen zijn hier niet van op de hoogte; taalbariére), een mevrouw reageert hierop dat ze de GGD heeft gebeld en dat er vervolgens niets gebeurd, mensen voelen dat hun problemen niet serieus worden genomen. En de informatie komt ook niet bij de mensen.

De heer Larbi zegt dat de beste manier om snel geholpen te worden is om een brief te schrijven met een goede juridische inhoud, waarin staat dat je een oplossing verwacht binnen een termijn van 14 dagen. Zo kun je een dossier opbouwen en hiermee naar de huurcommissie/rechter stappen. En door een groep goede sociaal raadslieden een klacht indienen bij de wethouder.

Een mevrouw merkt terecht op waarom er niemand van de woningcorporaties aanwezig is. Zij zijn wel uitgenodigd, maar zijn daar niet ingegaan op de uitnodiging.

Concluderend, wat kan er gedaan worden? De heer Larbi stelt aan Bastiaan voor om een project aan te vragen met sociaal raadslieden om de bewoners te steunen. En om hulpverleners die de taal spreken en deskundig zijn in te schakelen bij Assadaaka. Mensen die helpen met het schrijven van brieven en weten hoe het in elkaar steekt. Iemand moet het beter doen.


Afgesproken wordt dat er met sociaal raadslieden contact wordt opgenomen en er een motie wordt ingediend. Ahmed zal bij deze motie ook inspreken en dat hulpverleners bij Assadaaka komen helpen. Assadaaka, de PvdA, sociaal raadslieden en een lid van de commissie gaan samenwerken.

Ook zal het PvdA ombudsteam helpen met deskundige brieven schrijven en zij worden een keer uitgenodigd bij Assadaaka. Maandag zal Bastiaan langskomen om voor de aanwezige dames te bellen, zij dienen hun volledige dossier mee te nemen en de gevallen die urgent zijn zullen het eerst geholpen worden.


Tot slot wordt er gevraagd dat het niet bij praten blijft, maar er ook echt actie op volgt. Bastiaan komt altijd op voor bewoners en is een man van zijn woord. Ook zal hij een persbericht schrijven, of dit zal worden gepubliceerd is een tweede.

Voor meer informatie en verbinding: http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address)

muil

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken