homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

RECHT VAN SPREKEN, dat heeft ieder mens!

c98Onder de titel ‘recht van spreken’ organiseerde de Assadaaka Community samen met de landelijke organisatie Pro-Demos uit Den Haag een fijn thema ontbijt op 13 september 2021. De charmante Brahim Fattah leidde het debat elegant in en stelde prikkelde vragen aan de disgenoten.

‘Mensen denken meer aan hun rechten dan aan hun plichten’, stelde een dame. Een andere deelneemster voelt zich in toenemende mate onveilig in haar eigen buurtje: ‘iedereen is alleen maar bezig met zijn eigen situatie.  Het maatschappelijk WIJ-GEVOEL verdwijnt!’ Deze spreekster gaaf aan duidelijk veel behoefte te hebben aan maatschappelijke cohesie en wederzijds hulpbetoon

Individualistische levenskeuzes en – levenswijzen in combinatie met het frequente gebruik van louter social media leidt tot een waarneembaar verlies aan fatsoenlijk kwalitatief menselijk contact. Leidende tot door deelnemers waargenomen criminaliteit in de buurt.

Een volgende opinie kwam van een grootmoeder: ‘de politie moet meer doen aan onderzoek (na een aangifte of melding) en vervolging instellen na een incident’ om door de burgerij in Oost voldoende serieus genomen te kunnen worden.

Het gezelschap was het unaniem eens, dat de burgemeester van Amsterdam niet kiest voor handhaving in de openbare ruimte. Zij stelt andere beleidsprioriteiten. De aanwezige gesprekspartners menen dat mevrouw Halsema fors meer in moet zetten op handhaving.

Om vertrouwen in de RECHTSTAAT te bouwen is het nodig om hoor en wederhoor toe te passen en burgers als Gemeente niet met het kluitje het riet in te sturen. Aanwezigen schetsen situaties waarbij zij zich ‘besodemieterd’ of bekocht voelen. Behandeld werden door ambtenaren alsof zij kleine kinderen zouden zijn.

Ook moet de rechtstaat fundamenteel onderbouwd te worden met een fors krachtiger beleid om armoede te bestrijden signaleerde een dichteres. Voorzitter El Mesri stelde dat yuppen en nieuwkomers in Oost bij moeten dragen aan maatschappelijke cohesie in Oost door zich maatschappelijk te engageren, vrijwilligerswerk te doen of te initiëren in Oost zelf en niet ver daarbuiten.

De leden van het gezelschap zijn blij een reeks zaken in de Nederlandse samenleving; schoon drinkwater, redelijk goede huisvesting, je kunt jezelf zijn in dit land, vrijheid van godsdienst, goede scholen en opleidingen, sociale voorzieningen op peil, werk, goede economie. De aanwezige mensen zijn trots op het goede leven dat Nederland voor hen mogelijk maakt.

Er zijn ook wat kritiekpunten of verbeterpunten voor Kikkerland te noemen; de woningmarkt moet gereguleerd worden. Wonen is een mensenrecht. De Gemeente moet meer doen aan de vuilophaal of reinigingsdienst, het toenemende probleem van ongedierte krachtiger bestrijden, meer investeren in woningaanpassingen voor mensen met een beperking, om maar wat te noemen.

De heer Fattah maakte in een socratisch gesprek duidelijk waar mensen hulp kunnen vragen; ‘eigen initiatief is hierbij nodig beste mensen.’

Hulp kan worden ingeschakeld via de politie, maatschappelijk werk, het indienen van een klacht of bezwaarschrift, in beroep gaan tegen een overheidsbesluit, een advocaat inschakelen. Over deze opties moet meer kennis aan burgers worden overgedragen merkte op.

De deelnemers waren zeer tevreden over de drie uren durende bijeenkomst:
‘Echt iets wat we nodig hebben’
‘Nieuwe onderwerpen, nieuwe oplossingsmethoden’
‘Ja heel interessant. Prikkelen om na te denken om op te lossen. Veel middelen om voor jezelf op te komen’
‘Heel dankbaar’
‘U bent een fijne verschijning’

Zo luidde een reeks complimenten van de zeer tevreden tafelgenoten. De sfeer van de bijeenkomst is openhartig en plezierig.

Door: Rabbijn Simon Bornstein, geestelijk verzorger van de Assadaaka Community

c44
x79
zq0
m55

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken