homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

ProDemos: Burgerschap en demonstratie en filmvertoning bij Assadaaka Community.

opopMET RECHT VAN SPREKEN (2) 16.12.2019 door Brahim Fattah van Prodemos / verslag Siegfried van Hoek.

Vandaag 16 december 2019 sprak Dhr. Brahim Fattah van Prodemos over de kracht van burgerinitiatieven. Prodemos draagt denken over democratie en rechtstaat uit; want een democratie is niet slechts een gekozen bestuur door burgers die daarna het nakijken hebben (letterlijk en vooral figuurlijk). Er zijn diverse vormen van inspraak, waar de klachtregeling er een van is, maar er is nog een veel positiever actieve vorm van inspraak: burgerinitiatief.

Ik herinner me de memorabele uitspraak van president G.W. Bush: ‘bring it on and make the system work’ of Barak Obama : vraag jezelf eerst af wat jij zelf voor je land kan doen’.

Vandaag werden door Dhr. Brahim Fattah twee voorbeelden van burgerinitiatieven aan de hand van twee inleidende filmpjes als opmaat geïntroduceerd, waarna de dialoog met alle aanwezigen bij deze open ontbijtochtend spontaan losbarstte. (De YouTube hyperlinkjes van deze twee vertoonde filmpjes worden later nog toegevoegd als deze beschikbaar komen.) Een inleidende toespraak door Ahmed bleef achterwege, want iedereen kende Dhr. Brahim Fattah nog van de presentatie Met Recht van Spreken over democratie van 01 november jl.

De twee filmpjes van Ayse Gur Oren en van Zouhir Jbyeh gingen respectievelijk over het terugdringen van illegaal vuurwapenbezit onder jongeren, en het bewust maken van brandpreventie onder mensen van allochtone afkomst in samenwerking met jongeren. De inhoud van de twee filmpjes worden apart kort samengevat toegelicht, waarbij direct er onder per filmpje de geuite reacties tijdens ontbijttafeldialoog worden verslagen.

Het filmpje van Ayse Gur Oren:
Ayse is lid van een speeltuinvereniging en woont in Rotterdam-zuid en bij haar in de wijk speelt er een vuurwapen-probleem onder Allochtone jongeren. In dialoog met ondernemers, de wijkagent en andere ouders startte ze een actie over de ongewenstheid van vuurwapens onder jongeren in de wijk, vanwege de vele schietincidenten. Haar bezorgdheid over het welzijn van kinderen gaf bij haar de doorslag om deze actie op te zetten. Criminaliteit heeft een voedingsbodem door aspecten van sociale en financiële armoede bij jongeren. Over in de hele wijk werden posters opgehangen (ook winkeliers hadden ze op hun winkelruiten), en men kon anoniem wapens en munitie inleveren zonder vervolging. De actie gaf als resultaat dat er 76 wapens werden ingeleverd en maar liefst 600 Kg munitie. Illegaal vuurwapenbezit is een eigenschap in het verlengde van (toenemende) criminaliteit. Zo’n actie is mooi, maar er is meer nodig om de wijk veiliger te maken. En hiermee startte de dialoog bij Assadaaka.

De eerste reactie was, dat er zwaarder gestraft moet worden door rechters. Het is een veelgehoorde uitspraak, maar hiermee is alleen een antwoord gegeven op het probleem met symptoombestrijding. Een kwalitatief antwoord op de problematiek is veel complexer. Het probleem speelde 25 jaar geleden ook al, maar een bijkomend probleem is dat jeugdige vuurwapenbezitter steeds jonger worden. Dit heeft ook te maken met het niet vervolgbaar zijn vanwege de hele jonge leeftijd van een verdachte. Een bijkomend sociaal probleem is de afstand in taalvaardigheid en de geslotenheid van eigen cultuur, waardoor er een rem ontstaat op scholing en integratie. Voor allochtone (kansloze) jongeren is door discriminatie over bijvoorbeeld hun afkomst geen werk en geen kans op een respectvolle baan later in de maatschappij (geen toekomst perspectief), en dit terwijl men in de criminaliteit snel geld kan verdienen en status kan verwerven is de keus verlokkelijk. Daarnaast is de maatschappij verhard: van jongs af aan op tv en in de game wereld went men al aan emotieloos virtueel geweld. Het probleem bestaat niet slechts lokaal, maar in de hele maatschappij wereldwijd.

Het initiatief van Ayse is als een eerste gelegde steen gelegd in een burgerinitiatief. Maar er is meer nodig en dan spreken we over de kwaliteit van hervorming in bewustzijn en over hoe men in het leven staat. In Finland heeft men hele lage criminaliteitsaantallen; in Finland doet men aan karakteronderwijs op scholen. Karakteronderwijs is onafhankelijk van een geloof als een kwalitatieve vorming in een menswaardig bestaan naar volwassenheid toe. (Wat is een volwassene? Een volwassene is een individu die zinvol voor zichzelf en dito met anderen autonoom kan bestaan in de maatschappij ( bron: Prof. Carel van Parreren oud-hoogleraar psychologische functie leer UvU).) In Noorwegen kent men een ander strafsysteem met gedetineerden, waarmee recidive in belangrijke mate wordt teruggedrongen en wel drie keer meer dan in andere landen. Het Noors motto: “Als je een mens als een beest behandelt, wordt hij een beest en als je een mens als een crimineel behandelt, wordt hij een crimineel. Maar als je een mens als een mens behandelt, wordt hij een mens.” Dat is niet zomaar bereikt, we spreken dan over langdurig modelleren van persoonlijkheidsbewustzijn. Bewustzijnsvorming begint in je eigen omgeving en niet achteraf als er problemen ontstaan.

Voorzitter Mhammad Gannoun van de koepelorganisatie van Amsterdamse Moskeeën en andere welzijns-en opbouworganisaties merkt op, dat de Marokkaanse cultuur een zekere geslotenheid heeft, daarom is samenwerking vanuit de eigen cultuur belangrijk. Mhammad legt daarom contact tussen buurtvaders, ouderorganisaties, school en Politie. Hij doet dit door ouders te benaderen en hun te informeren over wat er gaande is, en in samenspraak met ouders ook het negatieve beeld over de Politie als vijand af te breken. Maar er is ook een schroom voor ouders om bijvoorbeeld over verboden wapenbezit -zoals in het project van Ayse- te spreken, want men wil hun kind beschermen, zodat deze niet op vroege leeftijd maatschappelijke kansen wordt ontnomen door onder andere een strafblad. Inmiddels heeft hij 35 ‘probleemjongeren’ een ontsnapping aan de vicieuze cirkel naar criminaliteit kunnen geven. Samen maak je maatschappij! Mhammad prees in die context ook Assadaaka in haar bestaan, en hoopt dat Assadaaka met haar diversiteit van bezoekers en vrijwilligers in haar werkzaamheid nog heel lang kan bestaan. Mhammad vond de presentatie van 13.12.2019 over orgaan-donorschap ook heel bijzonder, zoals we open aan tafel in dialoog spraken. Net als Mhammad bereikt in zijn werkveld: dialoog is een betere ingang naar hervorming dan straf, want voorkomen is beter dan genezen en dat begint bij de persoonlijkheidsvorming.

Het filmpje van Zouhir Jbyeh:
Het filmpje van Zouhir ging over brandveiligheid en -preventie, en de onbekendheid ermee erover in het bijzonder onder mensen van allochtone afkomst. Onderzoek wees namelijk uit, dat de meeste branden in huislijke situatie bij mensen van allochtone afkomst uitbreken. Een oma van autochtone afkomst heeft wel drie brandmelders in huis en nodigt dan ook de brandweer nog een keer uit om te komen inspecteren op brandveiligheid, terwijl er onder mensen van allochtonen afkomst (in Amsterdam bijvoorbeeld onder Marokkanen, Turken, Surinamer en Ghanezen) het bewustzijn over dit onderwerp duidelijk minder bekend is.

Zouhir was zodoende een initiatief gestart om bekendheid onder mensen van allochtonen afkomst te vergroten door jongeren van allochtone afkomst hierin te betrekken, omdat jongeren sneller te bereiken zijn, en deze jongeren vervolgens kennis uitdragen binnen hun eigen allochtone gemeenschap en omgeving. Omdat deze ook sneller wordt geaccepteerd als informatie. Hiervoor wierf Zouhir jongeren uit de Transvaalbuurt, die vervolgens een training kregen van de Brandweer, waarbij ook een stage werd gelopen met onder andere de eigen woning te controleren en een paar andere woningen, waarna er een heus diploma werd uitgereikt (= ook status!). Zo werd er iemand al preventief gered, die stond zelfs te koken met een poreuze gasslang, de onverbrande gaslucht kwam je al tegemoet! Het bleek dus een gouden greep dit initiatief in Nederland, en het werd zelfs over de grenzen tot in Polen en Denemarken omarmd. Zouhir heeft ook al een aantal extra workshops gegeven!

De eerste reactie, was dat allochtonen met andere problemen in overleving bezig zijn, en dat een rookmelder van zo’n 10 geuri voor velen te duur is, deze moet gratis te krijgen zijn.
Zouhir: via de moskee is er al voorlichting en kunnen er rookmelders uitgedeeld worden, want als de brandweer zelf voor de deur staat doet men niet eens open. Maar als er zo’n jongen uit de buurt voor de deur staat, dan gaat de deur open. En moet er iemand van de brandweer komen, dan vraagt men om Zouhir: dat is een vertrouwens kwestie die speelt. De brandweer houdt ook open dagen, waar rookmelders worden uitgedeeld, maar veel mensen weten dat niet eens, en onder allochtone mensen is die onbekendheid ermee dubbel zoveel!

Slotwoord door Brahim Fattah:
Dhr. Brahim Fattah sprak zijn tevredenheid uit over deze bijeenkomst bij Assadaaka, waar spontaan door alle aanwezigen deelgenomen werd in de dialoog over deze twee belangrijke onderwerpen. Prodemos wil met haar presentaties juist actief burgerschap stimuleren. Want gesprekken zoals bij Assadaaka, waarbij eigen ervaringen gedeeld worden is daarmee een gedeelde waarde in solidariteit, wat in resultaat onderwerpen inhoud in verbinding krijgen. Assadaaka (een professionele welzijnsorganisatie) is eigenlijk door de vele vrijwilligers die er aan verbonden zijn ook een groot burgerinitiatief. Brahim komt graag nog eens terug om te spreken met Assadaaka in dialoog over onderwerpen binnen met Recht Van Spreken. In die context kan er bijvoorbeeld dieper ingegaan worden op ervaringsverhalen van aanwezigen.

Ter afsluiting werden er door een aanwezige collega van Dhr. Brahim Fattah chocolaatjes uitgedeeld van de chocolaterie Hop & Stork uit Den Haag. Bij navraag vond Dhr. Fattah ook dat er veel meer dialoog was, dan de vorige keer, niet alleen vanwege het onderwerp wat dichter bij huis licht dan theorie over de democratie, maar ook omdat de presentatie niet star werd voorgelezen, maar zich losjes in dialoog na de vertoonde filmpjes voltrok.

voor meer informatie: http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address)

trtr

voko

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken