homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Presentatie van Assadaaka Community in de buurt op 16 oktober 2012 door Ahmed El Mesri, voorzitter

De plaats van Assadaaka Community in de buurt. Assadaaka = vriendschap. De plaats van Assadaaka Community in de buurt, en in breder verband in de Amsterdamse samenleving, komt meteen al tot uitdrukking in de betekenis van het woord Assadaaka: dit komt uit het Arabisch en staat voor vriendschap, eenheid en solidariteit.

Assadaaka was de eerste community in de Indische Buurt, opgericht in 1991, door mij, Ahmed El Mesri, voorzitter en voortrekker. Al die jaren al heeft de organisatie haar belangrijke werk tussen en met de buurtbewoners gestalte gegeven en is Assadaaka een begrip geworden dat niet meer valt weg te denken uit de samenleving van de buurt. Een belangrijk aspect daarbij is de laagdrempeligheid: mensen kunnen binnenlopen en meedoen naar eigen keus aan tal van doelgerichte activiteiten die aansluiten bij hun eigen behoeftes.


De doelstellingen van Assadaaka Community
Het doel van de Assadaaka Community was, is nu en zal dat ook in de toekomst zijn, om mensen bij elkaar te brengen, om ze uit hun isolement te halen, met elkaar in contact te brengen en zo de samenhang van de buurt te vergroten, vooroordelen bespreekbaar te maken en het onderlinge begrip en de verstandhouding tot elkaar als buurtbewoners van dezelfde stad, hetzelfde land, te vergroten.
Ik heb al lang geleden zelf begrepen dat een buurt hoe dan ook is gebaat bij onderlinge samenhang en begrip over en weer, en ik zag in dat vriendschap daartoe een sleutel is. Want wat is er mooier als zien dat mensen die elkaar voorheen niet kenden en soms met vooroordelen van een afstand naar elkaar keken, als buurtgenoten aan dezelfde tafel zitten, samen Nederlands leren, samen deelnemen aan debatten en vieringen, met elkaar van gedachten wisselen over tal van onderwerpen die onze samenleving betreffen en het nieuws beheersen.
Elkaar ontmoeten, de taal leren, vooroordelen bespreekbaar maken, ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek blijven – dat is wat een samenleving, vooral op buurtniveau, vooruit brengt, mensen vooruit helpt en uit hun isolement haalt.

‘Meedoen’ is een mooie slogan, maar het moet ook mógelijk zijn voor mensen om mee te doen. Ze moeten letterlijk de deur uit kunnen en ook zien en ervaren dat ze welkom zijn, gezien worden, en dat ze de wegen weten te vinden naar de juiste instanties. En vooral de taal leren. Want bij ons staat dat voorop: om mee te kunnen doen moet je de taal leren. Dat heb ik zelf indertijd ook ingezien en gedaan. En ik heb zelf ervaren hoe mij dat verder heeft gebracht. 


Divers en toch samen
De Assadaaka Community staat als geheel voor het samenbrengen van verschillende groeperingen, van verschillende culturele achtergrond, verschillend opleidingsniveau, van verschillende seksuele geaardheid, jong en oud, man en vrouw, met of zonder beperking, van welke kleur of ras, met welk geloof en uit welk land dan ook.
Assadaaka Community biedt al jarenlang doelgerichte activiteiten die de integratie en emancipatie bevorderen, met behoud van de eigenheid van de persoon en diens achtergrond. ‘Van lijden naar leiding nemen over het eigen leven,’ is daarbij een belangrijk motto.
Uitgangspunt blijft de Nederlandse/Amsterdamse samenleving en de Nederlandse taal.
Assadaaka Community heeft honderden leden en werkt met tientallen vrijwilligers, waarvan een groot deel bestaat uit oorspronkelijk Nederlandstaligen. Dit bevordert wederzijds de integratie. 


Voor wie is Assadaaka?
Assadaaka Community is er voor ieder met belangstelling voor de buren en de buurt en voor de ander en het andere. En meer specifiek is Assadaaka Community er voor mensen die de weg (nog) niet kunnen vinden in de Nederlandse samenleving of die in een traject zitten van integratie; voor mensen die de Nederlandse taal (verder) willen leren en de Nederlandse samenleving verder willen leren kennen: zij kunnen daarvoor terecht bij de Taalwinkel van Assadaaka Community, jaarlijks voor zo’n 250 leerlingen taallessen en lessen kennis van de Nederlandse samenleving door vrijwillige NT2-docenten.
Daarnaast is er specifieke aandacht voor vrouwen uit andere dan de Nederlandse cultuur die bezig zijn zich te ontwikkelen en te emanciperen. 

Verder is Assadaaka Community er voor mensen voor wie het meedoen in de Nederlandse samenleving niet vanzelfsprekend is omdat ze in een geïsoleerde positie verkeren waar ze niet op eigen kracht uit kunnen komen. Voor hen zijn er bijeenkomsten waar voorlichting en advies wordt gegeven, samen met hun familieleden of mantelzorgers. Voor deze mensen is het onontbeerlijk dat zij ondersteuning ondervinden en verbondenheid met lotgenoten kunnen ervaren.
Daarnaast geven wij voorlichting aan hen die de weg niet weten te vinden naar beschikbare relevante loketten en instanties. Een belangrijke pijler van het werk van Assadaaka Community is het werk in het kader van de WMO. Vanaf de invoering van de nieuwe WMO-wet heeft Assadaaka Community een speciaal spreekuur ingesteld en zijn er regelmatig (maandelijks) bijeenkomsten waar voorlichting wordt gegeven en waar mensen met hun vragen kunnen komen over deze wet en wat dat voor hun eigen situatie betekent.


Plaats en activiteiten van Assadaaka Community
Assadaaka Community biedt een plaats waar al deze mensen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en waar het ze vrij staat om met hun persoonlijke vragen en noden te komen. Hetzij in persoonlijk contact met de leden en bezoekers van Assadaaka Community, met talloze vrijwilligers, of met mijzelf als voorzitter van de community. 
Maar vooral ook door het meedoen aan de beschikbare activiteiten binnen Assadaaka Community, zoals de genoemde Nederlandse taallessen en lessen kennis van de Nederlandse samenleving. Verder zijn er gespreksgroepen en er worden debatten gehouden met actuele onderwerpen; er zijn spreekuren voor vragen op algemeen en juridisch-medisch gebied; er worden gezamenlijke vieringen en themadagen georganiseerd; er zijn speciale activiteiten voor de jeugd (muziek- en theatergroepen, sport- en danslessen); er zijn kookclubs; en er zijn speciale ontmoetingsbijeenkomsten voor migranten met een handicap of chronische ziekte en hun familie.

Tevens biedt Assadaaka Community steun aan ouders van kinderen met taalproblemen op school. Dit Initiatief onderwijs Assadaaka bestaat uit een groep buurtbewoners die regelmatig samenkomen om ideeën uit te wisselen en zelf als vrijwilliger ouders te ondersteunen.
Laagdrempelig en toegankelijk
Het moge duidelijk zijn dat Assadaaka Community er is voor en met de buurt en dat het van groot belang is dat Assadaaka Community letterlijk en figuurlijk laagdrempelig is en blijft. Dat iedereen er gemakkelijk kan binnenlopen en zich gezien, gehoord, gesteund en aangespoord weet waar dat nodig is. En dat de uitstraling van veiligheid, vertrouwen en solidariteit te allen tijde gewaarborgd kan blijven. Want dat is a.h.w. het uithangbord waarop buurtbewoners binnen durven komen. En blijven komen.


De stand van zaken nu
Assadaaka kampt al jaren met een ontoereikende huisvesting voor haar activiteiten.
Tot begin 2011 hebben wij gebruik gemaakt van de ‘oude’ Meevaart in de Balistraat. Vanaf 3 januari van dat jaar zijn wij aangewezen op al dan niet beschikbare ruimte in Ruma Khami.
In deze periode hebben wij onze activiteiten noodgedwongen drastisch moeten inkrimpen en de buurtbewoners moeten teleurstellen. Dit heeft een merkbare uitwerking ten nadele gehad op de buurt en haar bewoners. Nog steeds is er dringend behoefte aan een volwaardige en toegankelijke plek die aan het werk van Assadaaka Community alle recht doet en ook in de toekomst mogelijkheden biedt tot uitbreiding van haar activiteiten om de continuïteit voor de buurt en haar bewoners te kunnen blijven garanderen.
Daarom doen wij bij deze een dringend beroep op de woningcorporaties, het bedrijfsleven en de overheid om dit belangrijke werk in het kader van de civiel society mogelijk te blijven maken en onze voorbeeldfunctie te continueren. Dit werk moet blijven doorgaan! Nu en in de toekomst!


Presentatie van Assadaaka Community in de buurt op 16 oktober 2012
Ahmed El Mesri, voorzitter


Adres: Assadaaka Community - Centrum Ruma Khami
Makassarplein 1
1095 RP Amsterdam

Meer informatie:
Wilt u meer weten? Kijk dan op -  w.  http://www.assadaaka.nl of neem op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur contact op via: E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) of via (020) 7525131 (06-47440672).

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalink



Naam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken