homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Politiek debat verkiezingen 15 maart 2017

stemThema: ‘Naar een betere toekomst voor kwetsbare mensen in de samenleving’, Politiek debat verkiezingen 15 maart 2017.

Wanneer: Woensdag 22 februari 2017.

Op de Balistraat 48A om 15:00 vond een politieke debat plaats. Het ging over het stemmen op 15 maart 2017. Er waren veel gasten uitgenodigd en die waren ook gekomen. Ze werden hartelijk ontvangen met koekjes koffie en thee.

Meneer Ahmed heeft een kleine speech gehouden hoe belangrijk stemmen natuurlijk is en waarom het zo belangrijk is. Verder luisterde iedereen aandachtig naar meneer Ahmed. Er werden ook paar vragen gesteld waar de gasten zo benieuwd waren. Op 15 maart mag Nederland eindelijk gaan stemmen. Je hebt linkse groepen en ook rechtse groepen. Mensen met een Nederlandse paspoort mogen gaan stemmen op hun favoriete politieke partij. Je kunt op veel plekken stemmen zoals: Bassischolen, Organisaties , Gemeentes. Wat heel belangrijk is , is dat je een legitimatie bewijs moet hebben voordat je gaat stemmen. Het kan een Nederlandse paspoort zijn maar ook een rijbewijs bijvoorbeeld.

De speech en uitleg werden binnen 20 min afgehandeld en toen mochten de gasten plaatsnemen aan een debat tafel waar iedereen een mening heeft. Er waren reacties die iedereen mee eens was maar er waren ook reacties dat men niet eens is over een uitspraak. Meneer Ahmed keek of alles in orde was. Het was een leuke dag geweest voor de gasten maar ook voor meneer Ahmed. Iedereen heeft van elkaar geleerd. Meneer Ahmed heeft genoten bij zo een politieke debat. Hoe meer vragen hoe beter en hoe meer je ervan leert. Het was een dag om iedereen te informeren hoe je kunt stemmen. Het was een rustige uitleg dat iedereen begreep.

Bij afsluiting hebben gasten hun recensie gegeven van hoe ze werden ontvangen en hoe ze het allemaal vonden. Dus iedereen graag op 15 maart stemmen op uw favoriete politieke partij. Vergeet uw paspoort niet en ook uw brief die u heeft gekregen of opgehaald

Hieronder volgt toespraak van Ahmed El Mesri over de bewustwording en over stemmen.

Goedemiddag, beste aanwezigen,

Ik ben Ahmed El Mesri, oprichter en voorzitter van Assadaaka Community, een organisatie die zich al jarenlang inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie, in eerste instantie in Amsterdam, maar op basis van onze ervaringen en de manier waarop wij onze doelstellingen bereiken ook voor de rest van Nederland.

Iedereen weet dat er op 15 maart verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer van de Staten Generaal, een enigszins formele bewoording voor het belangrijkste orgaan in onze parlementaire democratie, de Tweede Kamer. Dit is de plek waar vanuit Nederland geregeerd gaat worden, als alles goed gaat voor de komende vier jaar. Dat betekent ook dat wij met ons allen gaan bepalen hóe dit Nederland geregeerd gaat worden, wát het beleid gaat worden. Daarom is het wel degelijk belangrijk om aanstaande 15 maart te gaan stemmen: u geeft hiermee aan of u het eens bent met het huidige kabinet.

De bijeenkomst van vanmiddag gaat over een betere toekomst voor kwetsbare mensen in de samenleving; natuurlijk weten wij ook dat het bestuur van een land uit meer bestaat dan een betere toekomst maken voor kwetsbare mensen, maar wij van Assadaaka Community vinden dat het hoe dan ook mensen zijn die een land maken en dat álle mensen belangrijk zijn, iets, waar wij ons ook al jaren voor inzetten.
Helaas hebben wij de afgelopen jaren alleen maar gezien dat er steeds minder tijd, aandacht en geld beschikbaar is voor de grote en groeiende groep zwakkeren in de samenleving.

Aanstaande 15 maart gaan wij met ons allen bepalen of wij een tweedeling willen hebben van de Nederlandse samenleving: aan de éne kant een groep die gemakkelijk meegaat in de steeds snellere ontwikkelingen van de maatschappij en de wereld in het algemeen en aan de andere kant een groep mensen die hier, om welke reden dan ook, niet in mee kunnen gaan. Tegelijkertijd hebben wij in de afgelopen tijd duidelijk meegemaakt – en helaas maken wij het nog steeds mee – dat er steeds meer afgebroken wordt van het werk dat wij met veel moeite en inspanning op basis en met hulp van vrijwilligers tot stand gebracht hebben.

Daarom vragen wij ons dan ook af: Waar gaan wij over discussiëren? Terwijl wij zelf al jaren bezig zijn met het verbeteren, niet alleen van de toekomst, maar ook van de huidige situatie van zwakkeren in onze samenleving.
Niet als een abstractie, een partijpunt, een beleidsnota, een regel, maar als een concreet iets, daadwerkelijk hulp, daadwerkelijk luisteren naar mensen, kijken naar hun situatie en komen tot een oplossing voor de problemen waar zij in zitten, waar zij mee te maken hebben.

Assadaaka Community toont aan, samen met haar zusterorganisaties stichting Onze Hoop – die zich inzet voor migranten die te maken hebben met een beperking op lichamelijk en/of psychisch gebied en ook voor de groeiende groep oudere migranten – dat het dáden zijn die tot een werkelijk betere situatie voor de zwakkeren leiden.

Gaat het zo worden dat het de komende tijd ons werk nog moeilijker gemaakt gaat worden, terwijl wij het hier, op deze bijeenkomst, ongetwijfeld met elkaar over eens zijn dat er middelen moeten zijn om de huidige situatie en de toekomst van de zwakkeren in de samenleving te verbeteren? Waar hebben wij het dan over? Initiatieven die genomen worden om de tweedeling in de maatschappij tegen te gaan, om te zorgen dat iederéén een menswaardig bestaan op kan bouwen in deze stad, in dit land, nog verder tegenwerken en beknotten, terwijl men de mond vol heeft van participatie en sociale cohesie?

Dat is waar wij van Assadaaka Community, altijd bang voor zijn, dat het blijft bij mooie woorden, af en toe een discussiebijeenkomst en vervolgens alleen maar om ons heen zien dat er niet alleen niets verandert, maar dat wat er ondernomen wordt, alleen maar tegenwerking ondervindt. Daarom is het belangrijk om niet alleen vanmiddag een stem te laten horen, maar ook aanstaande 15 maart uw stem te laten horen voor een sociaal en rechtvaardig Nederland, waarin niet gewerkt gaat worden aan een tweedeling tussen haves en have nots – zoals men het met een Engelse term zo treffend verwoordt – tussen de sterken en de zwakkeren, zoals wij het in het Nederland ook heel goed kunnen zeggen. Een Nederland waarin initiatieven zoals die van Assadaaka Community, ondersteund worden en niet tegengewerkt. Een Nederland waarin daadwerkelijk aandacht besteed wordt aan een leefbaar klimaat voor iedereen.

Wij hebben ervaren dat mensen die niet of slechts in geringe mate deelnemen aan de maatschappij, om welke reden dan ook, veel zorg nodig hebben. Bezuinigen op deze vorm van hulpverlening kan jaren doorwerken en is een verkeerde vorm van bezuinigen.

Ik wens alle aanwezigen een nuttige discussie toe en heel veel wijsheid bij het stemmen voor aanstaande 15 maart.

Dank u wel.

De Vriendschap Community Assadaaka stelt zich ten doel:
Een laagdrempelige organisatie die verschillende groeperingen in de samenleving (de buurt) wil samenbrengen om wederzijds begrip te bevorderen, door een ontmoetingsplek aan te bieden en activiteiten te organiseren. Deze activiteiten dienen de integratie en emancipatie te bevorderen met behoud van eigenheid in persoon en achtergrond.

U kunt lid worden voor 5 euro per jaar!

U kunt ook een bedrag over maken op IBAN: NL22 ABNA 0489 3349 97 t.n.v. Assadaaka

Voor meer informatie tijdens kantooruren:
ASSADAAKA: Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam | Tel: 0647440672 | IBAN: NL22 ABNA 0489 3349 97 | K.v.K. 40.53.87.25 | E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) | W. http://www.assadaaka.nl
verkie
verk

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken

Recent Commentaar

Van ZaZkia 'Flevoparkbad geannexeerd door camping Zeeburg'.
Van ijstaartindeoven 'Elatik op het matje vanwege tekorten'.
Van ijstaartindeoven 'R.S.O.C. winnaar Open podium East Site'.
Van ZaZkia 'Middeneiland in IJburg 2 geschrapt'.
Van ijstaartindeoven '2 juni: Fietswrakken Inzameldag'.
Van ijstaartindeoven 'Harde piep houdt Watergraafsmeer wakker'.
Van Robert van den Heuvel 'Harde piep houdt Watergraafsmeer wakker'.
Van ijstaartindeoven 'Harde piep houdt Watergraafsmeer wakker'.
Van Robert van den Heuvel 'Harde piep houdt Watergraafsmeer wakker'.
Van leona 'Nieuw ontwerp voor Makassarplein'.