homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Oprichting Platform Informele Zorg en Welzijn Amsterdam-Oost

platBeste medeaanbieders van Informele Zorg en Welzijn, beste Wijkzorgpartners,

Hierbij berichten wij u graag over de oprichting van het Platform voor Informele Zorg en Welzijn Amsterdam-Oost.

Aanleiding
Met de huidige decentralisaties in het sociaal domein komt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare bewoners steeds meer bij de gemeente te liggen. Dit gaat – zoals iedereen weet – gepaard met forse bezuinigingen. De gemeente grijpt deze kans om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare Amsterdammers anders te gaan organiseren: dichterbij de mensen, met een efficiëntere inzet van professionele organisaties en een betere samenwerking tussen formele en informele zorg- en welzijnsorganisaties.

Zelfredzaamheid staat hierbij voorop. Mensen met een hulpvraag moeten eerst zoveel mogelijk zelf doen of met behulp van familie, vrienden en buren. Als dit eigen netwerk onvoldoende ondersteuning biedt, wordt er gekeken naar de mogelijkheden om vrijwilligers of buurtorganisaties in te zetten om hulpvragen op te lossen. Het beroep op de informele zorg en ondersteuning neemt enorm toe.

Wat willen we?
Als vrijwilligersorganisaties in Amsterdam-Oost die informele zorg en welzijn aanbieden, vinden wij het belangrijk dat dit op een goede manier gebeurt. Informele zorg en welzijn moeten niet ingezet worden om de gaten van de bezuinigingen op te vullen maar als volwaardige vormen van ondersteuning, die een gelijkwaardige positie innemen naast professionele zorg en ondersteuning. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat kwetsbare Amsterdammers zo lang mogelijk in een goede lichamelijke en geestelijke conditie thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de buurt.

Zowel professionele hulpverleners als vrijwilligersorganisaties zijn op zoek naar een goede manier om met elkaar samen te werken en samen de nieuwe Wijkzorg vorm te geven. Als organisaties voor informele zorg en welzijn vinden we het vooral belangrijk om te laten zien wat we doen. Wie zijn er? Waar zitten ze? Op welke bewoners richten zij zich? Welke diensten bieden ze aan? Op die manier kunnen we activiteiten op elkaar afstemmen en zijn we zichtbaar voor zowel buurtbewoners, elkaar, professionele hulpverleners en gemeente. Daarnaast vinden we het belangrijk om op te komen voor onze specifieke belangen als mantelzorgers, zorg- en welzijnsvrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Alleen dan kunnen andere wijkzorgpartners rekenen op goede ondersteuning vanuit het informele circuit.

Met wie?
Assadaaka, Onze Hoop en Noma bieden al jaren informele zorg en ondersteuning aan kwetsbare bewoners door middel van hun spreekuren, lotgenotencontact, inclusieactiviteiten en individuele en groepsgerichte begeleiding. Zij nemen hierbij het initiatief om een Platform Informele Zorg en Welzijn op te richten waarmee vrijwilligersorganisaties die informele zorg en welzijn aanbieden hun krachten kunnen bundelen en elkaar kunnen ondersteunen. Als Platform willen we bijvoorbeeld kennis en ervaringen delen ten aanzien van

•het opzetten en uitvoeren van projecten voor informele zorg en welzijn
•fondsenwerving
•zaken doen met de gemeente
•samenwerken met professionele zorg- en welzijnsorganisaties

Hiermee willen wij een sterk, buurtgericht netwerk voor informele zorg en welzijn ontwikkelen waardoor alle buurtbewoners met een hulpvraag de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wij werken al samen met de BuurtBalie – dé digitale sociale kaart van de Indische Buurt - die goede mogelijkheden biedt om de zichtbaarheid van en samenwerking tussen informele zorg- en welzijnsorganisaties te versterken.

Wij roepen hierbij alle vrijwilligersorganisaties die informele zorg en ondersteuning aanbieden op om zich bij ons aan te sluiten. En vragen gemeente en professionals om met ons mee te denken.

Informele zorg en ondersteuning is belangrijk en wordt in de toekomst nog veel belangrijker. Wij willen ons daarvoor inzetten en door middel van belangenbehartiging en samenwerking ervoor zorgen dat we een sterk informeel zorg- en welzijnsnetwerk in Amsterdam-Oost ontwikkelen en er de nodige waardering en facilitering komt om dit mogelijk te maken. Doet u mee?

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met .(JavaScript must be enabled to view this email address) of bellen met dhr. El Mesri op telefoonnummer 06-47440672.

Met vriendelijke groet,

Platform Informele Zorg en Welzijn Amsterdam-Oost.

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken