homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Kennis maken met de Alliantie Informele Zorg

fadDe Open Alliantie heeft op donderdag 5 maart jl. van 15.30-17.30uur zichzelf en haar visie op informele zorg gepresenteerd, haar plannen voor 2015 en er was ruimte voor potentiële nieuwe leden om zichzelf d.m.v. een pitch aan te melden bij de Alliantie Informele Zorg. Het was een geslaagde middag. Ruim zestig mensen waren er voor gekomen om deze bijeenkomst bij te wonen.

Inleiding Ahmed El Mesri informatiedag Alliantie Informele Zorg.

Goedemiddag dames en heren. Wat fijn dat u aanwezig bent bij deze informatiebijeenkomst van de Alliantie Informele Zorg. Misschien denkt u: ik heb lang niets van jullie gehoord, wat doen jullie nu eigenlijk? Op deze middag zullen we uitleg geven over waarom de Alliantie in het leven is geroepen, wat onze doelstellingen en plannen zijn en zult u uitgenodigd worden om daarin mee te denken.

De Alliantie Informele Zorg is ontstaan uit de behoefte om als organisaties die informele zorg aanbieden, invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente en mede vorm te kunnen geven aan de ontwikkelingen in de praktijk. Met de transities in het sociaal domein vinden grote veranderingen plaats in de manier waarop kwetsbare bewoners zorg en ondersteuning krijgen. Professionele inzet is hierbij niet meer vanzelfsprekend. De overheid wil dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen. Dat is op zich prima, maar mensen die dat nodig hebben, moeten te allen tijde kunnen rekenen op passende en kwalitatief goede zorg en ondersteuning. De overheid verzekert ons dat dit het geval is. Maar wij hebben onze twijfels. Bovendien zijn kwetsbare bewoners vaak onzichtbaar.

Als vrijwilligersorganisaties staan we dicht bij de mensen. Wij zien mensen die moeilijk de weg weten te vinden naar reguliere instanties of niet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om hun ondersteuningsvraag goed te formuleren. Ze blijven daardoor bij formele zorg- en welzijnsorganisaties buiten beeld en worden vaak onterecht als ‘zorgmijders’ bestempeld. Wij weten deze mensen te vinden. Wij weten hen passende hulp en ondersteuning te bieden en ze door te verwijzen naar de juiste instanties waardoor ze de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De overheid doet bij deze ontwikkelingen een steeds groter beroep op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Mensen moeten uit medemenselijkheid zich meer voor elkaar gaan inzetten. Daarbij lijkt vergeten te worden dat Nederland een van de landen is met de meeste mantelzorgers en inwoners die op vrijwillige basis zich voor anderen inzetten. Er gebeurt dus al ontzettend veel. Wij moeten er daarom voor waken dat deze vrijwilligers niet worden overbelast. Daarnaast nemen de zorgvragen van kwetsbare bewoners alleen maar toe.

Nieuwe vrijwilligers kunnen niet zomaar worden ingezet bij kwetsbare groepen zoals dementerende ouderen of mensen met een psychische of verstandelijke beperking; doelgroepen waarvan de begeleiding nu de verantwoordelijkheid is van de gemeenten.

Als vrijwilligersorganisaties hebben we jarenlange ervaring met het ondersteunen van kwetsbare bewoners en de inzet van vrijwilligers.
Dit doen wij bovendien al van oudsher op buurtniveau. Wij beschikken daarom over de kennis, ervaring en vrijwilligers die onmisbaar zijn voor de transities en het ontwikkelen van nieuwe vormen van ondersteuning die aansluiten bij de wijkzorg die tegelijk met de transities worden ingezet. Wij zien onszelf dan ook als waardevolle en onmisbare partner in deze ontwikkelingen. Op papier is een grote rol weggelegd voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, maar hun rol in de praktijk is nog niet gewaarborgd.

Met een aantal aanbieders van informele zorg hebben wij daarom de krachten gebundeld en de Open Alliantie voor Informele Zorg opgericht. Het doel van de Alliantie is om bij te dragen aan een verantwoorde en effectieve inzet van informele zorg en de belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die deze zorg leveren, te behartigen. Gelukkig heeft de gemeente ingezien dat het niet genoeg is om de belangrijke rol van vrijwilligersorganisaties alleen in beleidsstukken op te nemen maar dat het hen ook in de praktijk mogelijk moet worden gemaakt om deze rol daadwerkelijk te kunnen spelen. De Alliantie heeft kunnen bedingen het convenant wijkzorg heeft kunnen ondertekenen en daarmee haar positie als gelijkwaardige gesprekspartner vanuit de informele zorg heeft vastgelegd.

De belangrijkste doelstellingen van de Alliantie zijn:
• De kwaliteit van zorg waarborgen door een verantwoorde inzet van vrijwilligers en een signaalfunctie bij uitblijvende hulp en ondersteuning van kwetsbare bewoners
• Een effectieve en verantwoorde samenwerking tussen formele en informele zorg- en welzijnspartijen stimuleren, bijvoorbeeld door het creëren van een duidelijke aanspreekpunt en wederzijdse deskundigheidsbevordering tussen professionals en vrijwilligers
• In samenwerking met formele zorg- en welzijnspartijen nieuwe vormen van hulp en ondersteuning ontwikkelen die voldoen aan de vraag van kwetsbare bewoners
• Visieontwikkeling op informele zorg en de grenzen bewaken van de vrijwilligers
• Belangenbehartiging en ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die informele zorg aanbieden

In de afgelopen maanden zijn wij met de kernteam van de Alliantie bezig geweest met de eerste stappen om deze doelstellingen in praktijk te behalen. Dit bestond voornamelijk uit het concretiseren van onze speerpunten, het in kaart brengen van de verschillende partijen die hier een rol bij spelen en het uitwerken van een aantal concrete producten en diensten die wij kunnen aanbieden en verder willen ontwikkelen.

Vanmiddag presenteren wij onze visie en missie en geven we aan de hand van twee concrete voorbeelden aan hoe wij als Alliantie Informele Zorg kunnen bijdragen aan een verantwoorde inzet van informele zorg en het waarborgen van goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare Amsterdammers. Wij hopen dat wij u daarmee een beter beeld geven van wat de Alliantie kan en wil en nodigen u uit om hierin mee te denken.

De Alliantie heeft grote ambities en er is veel werk te verrichten. Er zijn meer mensen nodig om dit voor elkaar te krijgen. We geven daarom vanmiddag 5 organisaties de gelegenheid om zich te presenteren en aan te geven hoe hun doelstellingen aansluiten bij de speerpunten van de Alliantie en wat zij daarin zouden kunnen en willen betekenen. Met andere potentiële leden maken wij graag op een nader moment kennis. Zodoende hopen we dat meer organisaties voor informele zorg zich bij ons aan zullen aansluiten en mee zullen helpen om onze belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.

Ik wens u veel plezier en voelt u zich vooral vrij om uw ideeën, wensen en zorgen met ons te delen zodat wij samen kunnen werken aan een kwalitatief goede zorg en ondersteuning van kwetsbare bewoners van Amsterdam Oost. 

©Ahmed El Mesri 5 maart 2015

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken