homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

In #gesprek:  #Politiechef #Frank #Pauw

coo21Frank Pauw is sedert anderhalf jaar politiechef van het Amsterdamse politiekorps. In dit gesprek komt een reeks onderwerpen aan de orde. In het afgelopen jaar is de bevolking wellicht nog nooit zo vaak met de politie in aanraking gekomen. De Politiechef vertelt over zijn ervaringen in het afgelopen jaar heeft beleefd. De Avondklok hebben we nog nooit meegemaakt.

Ook hebben we gezien hoeveel jongeren moeten leiden onder de pandemie en de gevolgen voor hun opleiding en persoonlijk leven.
De demo
op het Museumplein heeft een heel bijzonder karakter. We worden als politie gevraagd om te handhaven, tegelijk moeten we er voor zorgen dat de bevolking niet tegenover ons komt te staan, aldus Pauw.
Volgens een jongerenwerker gedraagt de jeugd van Amsterdam zich doorgaans goed, daar waar veel jongerenwerkers werken zoals in Bos en Lommer of de Kolenkitbuurt. In andere hoofdstedelijke buurten waar minder jeugdwerk of jongerenwerk aanwezig is, komen jongeren vaker in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld vanwege rellen.

In Nieuw-West spelen meiden en moeders een belangrijke rol bij het uitoefenen van invloed op jongeren in hun omgeving. Zij moedigen jongeren aan om niet te gaan rellen, maar rustig de lock down door te maken en de avondklok na te leven.

Groepen moeders en oudere meisjes lopen in delen van West surveillance rondes en spreken waar nodig is hangende jeugdigen aan. Hierdoor hoeft de politie niet voor een hardere aanpak te kiezen; de politie hoeft niet te verbaliseren.

Frank Pauw heeft het over twee avonden met rellen gehad in de gehele stad Amsterdam. Deze speelden zich af in de Molukkenstraat en in Middenmeer. Juist daarna waren alle partners van de politie op straat, vaders, moeders, maatschappelijke organisaties. De schaal van de rellen is onvergelijkbaar met die in Rotterdam. De Amsterdamse politie treedt terughoudend en doordacht op waar nodig. De politie voelt zich gesteund door de buurt en de bewoners, dus zijn er nauwelijks confrontaties tussen politie en jongeren geweest. Daarover is Frank Pauw zeer verheugd.

In de eerste lock down kregen jongeren vaak boetes voor het niet naleven van de anderhalve meter afstand, dat is nu in de tweede lock down in Amsterdam een stuk minder. Een ander item waar jongeren wel tegenaan lopen zijn het preventief fouilleren op plaatsen in West en Zuid-Oost. Etnisch profileren blijft een zaak die jongeren erg bezig houdt. Ook de inzet van politiehonden wordt gekritiseerd. Het niet onderzoeken van sterfgevallen na een arrestatie wordt door jongeren gepercipieerd als voldoende reden om het vertrouwen in de politie verloren te hebben. 

De politiebaas legt uit dat de politie in het verleden wel fouten heeft ontkent. Tegenwoordig geeft de politie gewoon toe als er een fout wordt of werd gemaakt. Men legt sneller openhartiger de vinger op de pijnlijke plaats.
Etnisch profileren is fors gedaald omdat de politie nieuwe dienders in de hoofdstad traint en wijs op het belang van onbevoordeeld handelen, het wegnemen van impliciete voordelen jegens bevolkingsgroepen, en het belang van inclusie en diversiteit op de politiewerkvloer.

Volgens de heer Pauw heeft de politie heeft in de toekomst veel nieuwe collega’s nodig en Pauw haalt deze bij voorkeur uit Amsterdam zelf. Dienders worden er dus op gewezen dat toekomstige collega’s steeds vaker van diverse origine zullen moeten zijn.

Een jongerenwerker wijst er op dat veel wijkagenten blond of grijs zijn maar vooral niet bijzonder divers, op dit moment. Ook stelt een jongerenwerker, dat jeugdigen de politie wantrouwen. Jongeren en politie gaan niet samen volgens hem. Jongeren zijn rebels en de politie moet dat tegenhouden.

Groepjes jongeren worden door politiemedewerkers aangesproken maar groepjes hangende ouderen worden ongemoeid gelaten. Frank Pauw antwoordt hierop, dat zijn cijfers aangeven dat jongeren weldegelijk vertrouwen hebben in de hermandad.

Volgens Pauw loopt Amsterdam voorop in politieland als het gaat om diverse en inclusieve werving. Ook is Amsterdam de enige politie-eenheid in het land die diverse kandidaten wil benoemen op middenposities en in hogere functies. Hiervoor zijn inmiddels in Amsterdam ook quota ingesteld bij het wervingsbeleid. Dat is nergens anders. Het streven van het Amsterdamse korps is het om ook het bestand aan wijkagenten diverser en inclusiever te maken.

De politiechef noemt ‘de jeugd’ een ‘hele belangrijke bevolkingsgroep’. Hij is bekend met landelijke cijfers dat het vertrouwen van jongeren in grote steden in de politiekorpsen lager is dan bij jongeren in andere delen van het land. De politie werkt hard aan het effectief uitbannen van etnisch profileren.

Is preventief fouilleren een oplossing voor wapengeweld in de stad? Waarom in Zuid-Oost? Waarom is wijkagent Steven door u in West naar huis gestuurd? Het houdt jeugdigen bezig. Pauw geeft aan dat Steven lid is van het korps, wordt gewaardeerd en de politie gaat met hem op een andere plaats in het korps verder.

Preventief fouilleren is een instrument in relatie tot jongeren in relatie tot het dragen en of gebruiken van wapens. Gericht controleren kan preventief werken volgens de heer Pauw. Een moeder zegt: ‘politie doe iets’.
Eerdaags gaat er een voorstel naar de Gemeenteraad van Amsterdam, waarmee men aselect gaat fouilleren. In het verleden had men nare ervaringen met etnisch profileren bij gerichte controles. Pauw beschrijft een geval waar een man in een pak dat de metro uit komt, niet werd gefouilleerd, maar een jeugdige in andere kleding juist weer wel.

Er komen vijf gebieden in de stad preventief gefouilleerd volgens dit plan. Er worden 23 risicogebieden aangewezen. Daar waar geen jongeren zijn zal minder of niet worden gecontroleerd. Pauw werpt de vraag op om wie ons meer zorgen moeten maken Er komen vijf gebieden in de stad preventief gefouilleerd volgens dit plan. Er worden 23 risicogebieden aangewezen. Daar waar geen jongeren zijn zal minder of niet worden gecontroleerd. Pauw werpt de vraag op om wie ons meer zorgen moeten maken, om jongeren die wapens dragen om wapen dragende bejaarden?

Een jongerenwerker doet de suggestie om meer te gaan rechercheren, in plaats te fouilleren. Ook suggereert deze persoon, dat de politie recherche moet zetten op het medium Telegram, waar online verboden activiteiten plaats zouden hebben volgens hem.

Een jongerenwerkster vraagt in hoeverre ouders achter de voordeur voldoende geïnformeerd worden omtrent maatschappelijke ontwikkelingen. Worden de ouders wel voldoende gevoed? De heer Pauw benadrukt de positieve rol van ouders die hun kinderen netjes opvoeden, sociale controle uit oefenen.

Pauw zegt dat alle potentie thuis zit, om jongeren een fatsoenlijke basis mee te geven in het leven. Het versterken van de gezinsband, het versterken van hulp aan eenoudergezinnen is essentieel. De politie kan dit niet alleen, maar er zijn daarbij meer organisaties nodig als samenwerkingspartners. Dit is een verantwoordelijkheid van de gehele samenleving.

Frank Pauw wil in wijken waar we de toekomst niet zien veel meer wordt ingezet op activiteiten die zich richten op het bundelen van de krachten met het bedrijfsleven om talenten kansen in de Nederlandse maatschappij te bieden. Het Masterplan in Zuid-Oost biedt hierbij veel perspectief. De politie moet het maatschappelijk sluitstuk hierbij zijn, andere partijen moeten kwetsbare wijken tot bloei brengen met onderwijs, educatie, training, stages, verrijkingsprogramma’s voor jongeren en meer.

Een vruchtbaar gesprek met politiechef Frank Pauw. Dankbaar.

Door: #Rabbijn #Simon #Bornstein van Assadaaka Community®

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken