homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Hoe rijk is de Wijk? Armoede in de Indische Buurt

nuyTaal is de sleutel tot het kunnen maken van keuzes omtrent de persoonlijke ontwikkeling voor de toekomst. Deelnemers aan het debat geven aan dat vroeger geen eisen aan arbeidsmigranten werden gesteld, waar het de integratie in de Nederlandse samenleving betrof. Niemand stelde aan gastarbeiders de vraag om zich het Nederlands eigen te maken.

De Nederlandse samenleving is complex georganiseerd voor mensen aan de economische onderzijde van het loongebouw. Personen die nauwelijks de taal beheersen worden door de maatschappelijke complexiteit en ingewikkelde wetgeving belemmerd in het aanvragen van de juiste toeslagen, uitkeringen en overige economische steun.

Nadia M. is een vaste bezoeker van de Assadaaka Community aan de tafel bij IB TV. Zij prijst de Assadaaka Community. ‘Waarvoor kun je aankloppen bij Assadaaka Community?’ vraagt de interviewer. “Voor alles’ zegt Nadia. ‘Ze hebben hulp voor alles, maatschappelijk werk, veel activiteiten, Nederlandse les, alles! Ik voel me er helemaal thuis!!’

Een andere ronde-tafel-spreekster is Jamila van Assadaaka: ‘zelfs als je wél Nederlands spreekt wanneer je van de tweede generatie bent, zoals ik, kom je er nauwelijks uit het oerwoud aan regels!’
Constant watertrappelen zo is het ook met geldnood, waarbij je nauwelijks het hoof bovenwater kunnen houden, zo noemt een andere deelneemster haar armoedeval.

Sandra Doevendans is namens de PvdA lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij schreef een boek over het leven met schulden en het oplossen daarvan. Dit boek wordt komende woensdag gepubliceerd. Het boek bevat inzichten voor hulpverleners en beleidsmakers over hoe maatwerk te leveren en procedures te verbeteren. Soms moeten cliënten de slechte brieven van hulpverleners over schrijven, omdat die eerder van zeer slechte kwaliteit waren.

Doevendans stelt dat een Amsterdammer met schulden gemiddeld 14 schuldeisers heeft. Het duurt gemiddeld circa 5 jaar voor een slachtoffer om hulp en schuldhulp durft te vragen. Zelfs nu de schuldhulpverlening als systeem is geprofessionaliseerd, duurt het toch door schaamte, dat men pas na 5 jaar om hulp durft te vragen. Een App kan hier wellicht bij helpen.

Pieter Hilhorst schreef een referentie voor het boek van Doevendans. Hij is bestuurder van Buddypayment. Hij verbaast zich. Hoelang kan het duren voor een klant door de schuldhulpverlener daadwerkelijk geholpen wordt in de praktijk. Er zijn te veel mensen met schulden voor de schuldhulpverleners die de toestroom sinds COVID niet aan kunnen.

Buddypayment is een nieuwe App, waarmee mensen die slecht overzicht hebben over hun inkomsten in een paar klikjes op de telefoon, een geautomatiseerd overzicht van hun financiële gezondheid.
Oorzaken van schulden liggen elders; in deze samenleving worden mensen gedwongen om een hypotheek te nemen, een studieschuld op te bouwen die hen later dwingen tot toekomstige armoede of financiële marode. Ook is de verhoging van het wettelijk minimumloon bijzonder noodzakelijk.

De armoede is op dit moment zo ontzettend groot, dat het maatschappelijk bestel hier niet op geprepareerd is. Armen durven niet te bellen naar schuldeisers. Schuldenaren weten niet wat zij aan kunnen bieden aan schuldeisers en zijn angstig voor deze situatie.

Deo Overdijk van vakbond FNV meldt dat uitkeringen structureel te laag zijn. Er moet een koppeling met de AOW vasthangen aan een dergelijke verhoging. Europa gaat uit van een mediaan inkomen. Het minimumloon kun je in Nederland niet van rondkomen zegt de Europese Commissie. Dat moet dus structureel omhoog. Dat is een besluit dat in Den Haag genomen moet worden. Een politiek besluit. Overdijk wil gemeenteraden in het land achter de FNV campagne krijgen om Den Haag onder druk te zetten.

Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op toeslagen, de FNV heeft in het verleden voorlichtings-dienstverlening aangeboden aan de leden om te wijzen op de mogelijkheden tot het aanvragen van financiële overheidssteun. Flexwerkers zijn de eerste slachtoffers van de CORONA – crisis, omdat zij werden ontslagen. Postmedewerkers worden door PostNL slecht behandeld volgens de vakbondsvrouw.

Soms zijn er al regels die mensen beschermen, maar mensen kennen die regels vaak niet. Schuldeisers moeten zich aan de beslagvrije voet, maar houden zich er vaak niet aan. De beslagvrije voet is een beschermingsmaatregel.

Bijzondere bijstand is in Amsterdam moeilijk te krijgen. Mensen moeten de WPI bellen. Daar moet een formulier worden aangevraagd. De telefoondienst kijkt of beller in een categorie in hun computersysteem passen, zo niet dan krijgen zij het aanvraagformulier niet toegezonden. Daarmee wordt de noodsteun die de Gemeente Amsterdam wel heeft, ontoegankelijk wordt gemaakt. Dat moet de Gemeente Amsterdam aanpassen.
Pieter Hilhorst stelt verontwaardigt dat mensen met honger geen formulieren moeten hoeven invullen bij de Voedselbanken om aan eten te komen. Voedseloverschotten van de supermarkten worden zo ontoegankelijk gemaakt voor hen die het zo zouden moeten kunnen krijgen, terwijl rijken in grote USV auto’s rondrijden. Laten we de crisis gebruiken om dit systeem om te gooien en de inkomens eerlijker verdelen. Mensen niet langer systematisch dwingen schulden aan te gaan.

Het is voor de werkgelegenheid heel goed dat er zo veel schulden zijn, merkt iemand cynisch op. Ook de welzijnswerkers op straat verkeren in permanente onzekerheid omtrent hun inkomen. In welzijnsland is de kwaliteit van dienstverlening niet leidend, maar kwaliteit wordt achtergesteld boven kosten besparingen.

Het systeem van aanbestedingen wordt aan de kaak gesteld. Het is van de zotten dat er geld wordt verdiend aan de aanbestedingen van welzijn. Marktwerking in welzijnsland is onacceptabel. Er zijn te veel kinderen die letterlijk met honger naar bed of naar school gaan meldt Doevendans. Deze crisis moet worden aangepakt om het systeem te veranderen om kwetsbare mensen te beschermen.

De crisis is vandaag aan de dag zo enorm, dat mensen letterlijk géén voedsel meer hebben aan het einde van de maand. Het gaat nú letterlijk om overleven, om een dak boven hun hoofd, om voedsel. Er zijn nu ruim 1,5 miljoen burgers in Nederland die in deze situatie verkeren. Doevendans meldt dat het daarbij niet louter gaat om mensen met een uitkering, maar vooral ook om heel erg veel werkende armen.

Deel tips en trucs op verjaardagen over hoe men geld kan besparen, hoe men voordelig kan koken, hoe goedkoop kleren kunnen worden gekocht of hersteld. Geef mensen kracht en deel de kennis algemeen, doorbreek het taboe van het spreken over armoede.

In het voorjaar verwacht Deo Overdijk van de FNV massaontslagen. In het bijzonder de drie groepen die het zwaarst getroffen zijn door de huidige economische crisis: schijn zzp’ers, echte zzp’ers en flexwerkers. De overheid is aan deze situatie volledig schuldig omdat wetgeving die deze werkenden moet beschermen volledig ontbreekt. Door de crisis wordt duidelijk hoe belabberd de sociale zekerheid en participatiewet in elkaar steken. Zij roept op tot het verbeteren en aanpassen van bestaande regelingen.

Door de crisis zullen complete sectoren worden weggevaagd: Schiphol, toerisme branche, de horecasector, etc. Wat gaan we doen met al de nieuwe werklozen die hier uit voortkomen?
Tiers Bakker, SP raadslid in Amsterdam meldt dat hij vroeger in Amsterdams-Oost alle opbouwwerkers ‘maatschappelijk verantwoord’ zijn wegbezuinigd. Alles werd geprivatiseerd. Alles werd uitbesteedt. Er zijn nauwelijks nog opbouwwerkers in de stad. Ook in de GGZ is de eerste lijnzorg volledig kapot en wegbezuinigd. De politie kan de werkdruk door verwarde personen veroorzaakt eenvoudig niet meer aan. De politie weet niet waar heen met de verwarde personen. Bakker moet zich helemaal suf praten en lopen om een paar laatste opbouwwerkers gesubsidieerd te houden in de Pijp, van Wijkopbouwcentrum De Pijp.

De zorg moeten we zien als een criterium voor onze samenleving. We moeten elkaar weer solidariteit gaan tonen. Er moet een fonds komen om dit te financieren. De salarissen in de zorg moeten structureel omhoog. Ook de Europese Unie moet gaan onderzoeken hoe we pandemieën samen structureel en systematisch kunnen bestrijden of wegwerken.

Veroorzakers van dakloosheid zijn onder anderen de afschuwelijke kostendelersnorm in de even afschuwelijke participatiewet. Mensen kunnen niet meer voor elkaar zorgen als er iemand een dakloze of hun meerderjarig kind in huis wil hebben en houden, worden uitkeringen onmiddellijk gekort door de overheden. Onbarmhartig, de kostendelersnorm moet worden afgeschaft.
Ook de afschaffing van fatsoenlijke salarissen voor mensen met een uitkering die werken in beschutte werkplekken leidt tot armoede en dakloosheid.

Door: #Rabbijn #Simon #Bornstein®

+++

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken