homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Goede samenwerking met de Hulpverlening.

xxczVandaan gingen we in gesprek over het contact tussen hulpverleners en hulp-belanghebbenden (hulpbehoevende en naasten), waarbij wederzijds begrip en communicatie op gelijkwaardig respect essentieel is voor een goed zorgproduct. Vaak weten de naasten bijvoorbeeld hoe het werkelijk gaat met een hulpbehoevende bijvoorbeeld en wat er ontbreekt of mat er mis ging. Het is ook emotioneel belangrijk dat naasten gehoord worden en een zekere medische kennis ondersteuning genieten erin.  Zodat er samen met hulpverleners een voor zo ver als mogelijk optimaal zorgproduct wordt geboden. Dhr. El Mesri gaf nog enige tips aangevuld met enige slotopmerkingen van Dhr. Van Hoek welke we onderstaande samengevat weergeven. Voor de volledige redevoering verwijzen we naar de bijlage.

Belangrijk is dat de communicatie met zorgverleners zo vroeg mogelijk tot stand komt, waarbij er op de eerste plaats een centraal aangestelde hulpverlener aangewezen moet zijn (casemanager) voor dossier beheer en communicatie, zodat er geen aspecten gemist worden en zaken langs elkaar heen gaan. Om dit te bewerkstelligen moe je dat duidelijk aangeven, dat je als naasten behoefte (en ook toestemming voor) hebt.

ZIE DE HULPVERLENER NIET ALS ‘TEGENSTANDER’, maar als gezamenlijk leidend teamgenoot in de aangeboden hulpverlening. Neem je eigen rol als familielid serieus, gelet de hulpverleners is hier de professional, maar de naaste is vaak het beste geïnformeerd over hoe het werkelijk gaat met iemand. Spreek hier ook als naasten over met de hulpverlening, en als deze kwaliteit van samenwerking niet wordt ervaren, praat er dan over op basis van gelijkwaardigheid, want de familie speelt een even belangrijke rol in een goed zorgproduct. Wacht hier niet te lang mee, zodat er geen ruis ontstaat.

Bereid een gesprek altijd goed voor, zoek informatie op internet op over een aandoening, niet alleen medisch maar ook informatie die geboden wordt op sites van lotgenoten. Maak notities van een gesprek, zodat je geen belangrijke dingen vergeet die opgemerkt waren in het gesprek. Vergeet niet te vragen om niet-persoonsgebonden informatie over het omgaan met bepaalde ziekte symptomen.

NEEM GERUST EEN ACTIEVE HOUDING in het gesprek, want meedenken als familie wordt serieus genomen. Is iets niet duidelijk, bent u niet voldoende geïnformeerd of begreep u iets niet, vraag dan meteen om een verduidelijking; en vraag gerust na hoe in de ogen van de hulpverlener een samenwerking verbeterd kan worden. Geef ook aan als jezelf of als je als familie behoefte hebt aan ondersteuning, want het is belangrijk dat de familie zich voldoende gesteund voelt. Vaak is er veel aandacht voor de hulpbelanghebbende ontvanger, maar de aandacht voor naasten kan hier ‘niet bij in zijn berekend’. LEG ALLES OP MAIL VAST in gespreksbevestiging wat in contact met hulpverlening werd besproken (uitleg, behandelplan, calamiteitenplan etc.), hiermee kunt dingen eens terug lezen.

VERGEET NIET TE VRAGEN OM EEN NOODPLAN-INSTRUCTIE, want in geval van nood of crisis is de kans groot dat er geen hulpverlener aanwezig is; vaak gebeuren dingen ook buiten kantoortijden. Op zo’n moment is de aanwezige naaste de direct aangewezen persoon voor een eerste hulpverlening. Bovenstaande weergegeven tips uit de presentatie gelden ook in negatieve contactsituaties juist om een impasse te doorbreken. Zie de hulpverlener niet als uw vijand maar juist als uw professionele zorgpartner. Dit is ook om letselschade conflictsituaties preventief te vermijden. Fouten maken is menselijk, fouten verzwijgen is onmenselijk. Een goede communicatie in wederzijds respect en begrip is de basis voor een effectief best mogelijke zorgproduct binnen bepaalde omstandigheden. Het is van vitaal belang om een goede huisarts te hebben, waar een vertrouwensband mee is, want deze persoon kan juist ook als intermediair in kwesties bijstaan met informatie en doorverwijzingen 2nd opinion vraag. Kortom een goede samenwerking is voor alle betrokkenen in het zorgproduct belangrijk om voor zover mogelijk haalbaar relatief de best mogelijke (naaste) zorg te kunnen bieden.

Verslag 06-12-2019. Door Siegfried van Hoek.

http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address) of .(JavaScript must be enabled to view this email address)

vv0

nb90

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken