homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

GEMEENTELIJKE ZORG VOOR ZORGMIJDERS

X32Gedurende de afgelopen week waren de Vertrouwens-personen van Assadaaka in gesprek met het Meldpunt Zorg en Overlast van de Gemeente Amsterdam. Meldpunt Zorg en Overlast acteert op basis van een aantal signalen. Bijvoorbeeld schuldenproblematiek, dreigende huisuitzetting (een wekelijkse lijst is bekend bij de Gemeente), etc.

Er is een permanent overleg met de GGD, Politie, VroegErOpAf, Woningcorporaties, Huisarts, Ketenpartners, etc. Leiden toe naar zorg. Er wordt ook regelmatig langsgegaan bij de zorgmijders om toch contact te houden.

Als burgers hulp weigeren, dan moet de Gemeente hen los laten. Zolang deze geen gevaar voor zichzelf of anderen opleveren om langs andere wegen hulp in te schakelen. Het gehele plaatje wordt bekeken. Was er al hulp ingeschakeld in het verleden? Wat is er bekend? Gevallen kunnen ‘super eenzaam zijn’. Ook moet de persoon of omgeving veilig wonen, bijvoorbeeld bij te volle woningen.

Wat zijn de gevaar criteria? Die zijn niet altijd objectief, omdat per casus maatwerk geleverd moet kunnen worden. Een voorbeeld-casus wordt door de medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast opgevoerd Een meneer verzamelt kranten voor zijn potkachel in zijn negentiende eeuws herenhuis in de Indische Buurt.. Een woning in de Pijp, brandgevaar. Een casus komt voor de rechter, omdat de woning betreden moet kunnen worden. Ook zijn er lui die niets meer eten, waardoor ook buren in gevaar kunnen komen, Ook een te waar beladen woning kan een reden zijn tot ingrijpen.

Meldpunt medewerkers moeten signalen op hun meritis beoordelen. Het Meldpunt heeft een helicopterview. Er worden met iedere de cliënt 2 gesprekken gevoerd. Door de GGD of de Wijkragent. Meldpunt doet aan hoor-en-wederhoor. Men hoort de melder en de zorgmijder alvorens een plan van aanpak aan te stellen.

Soms is een medewerker van Cordaan als enige naar een zorgmijder. Het Meldpunt houdt een dossier in de gaten. Als Cordaanmedewerker met pensioen gaat en er geen beeld meer is van deze burger na jaren van een sudderende situatie, dan. kan er dwangzorg worden ingeschakeld zoals mentorschap.

Vanuit het Meldpunt bezoekt men alle nieuwe casussen die worden aangemeld ook aan huus bezocht om een werkelijk beeld van de situatie te kunnen krijgen.

Een oude vrouw kan een huis hebben volgestouwd met goederen. Er was ook stankoverlast. De Woningbouw kon er niet klussen. Meldpunt besluit het gevaar te verlagen. Er werd niet gedacht aan het opruimen van de woning overwogen, maar er werd een looppad in de woonkamer gevormd. Daarmee is het acute gevaar verwijderd en hoeft geen dwangzorg ingezet te worden.

Om dit werk bij het Meldpunt Zorg en Overlast te kunnen doen, moet je de humor van sommige situaties in kunnen zien. Er is een diversiteit aan dossiers en woonvormen. Iedere casus weer uniek. Het zorgmeldingscircuit in Zuid is redelijk op orde. Medewerkers halen inspiratie uit hun kleine successen.

Inschakelen van mobiele zorg wordt aangevraagd door de huisarts of bij de persoon die de regie voeren omtrent hulpverlening aan een cliënt. Ambulante zorg. Er wordt toegeleid naar zorg door andere Ketenpartners, met een heldere specificatie.

Tijdens deze bijeenkomst werden de Vertrouwenspersonen van de Assadaaka Community uitstekend voorgelicht omtrent het werk van het Meldpunt Zorg en Overlast van de Gemeente Amsterdam. De vele vragen werden geduldig en uitgebreid voorzien van passende antwoorden. De banden met een uiterst relevante partner werden fors verstevigd. Wij danken dan ook een ieder die deze bijeenkomst mogelijk heeft helpen maken!

Door: Ahmed El Mesri, voorzitter en Rabbijn Simon Bornstein, geestelijk verzorger

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken