homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Eenzaamheid onder migranten-ouderen groter door coronamaatregelen

cm7Door de invoering van de coronamaatregelen sedert het begin van de pandemie heeft de eenzaamheid en de eenzaamheidsbeleving onder ouderen met een migratieachtergrond fors vergroot zo concluderen de gecertificeerde Vertrouwenspersonen van de Assadaaka Community na circa twee jaar spreekuur draaien tijdens een pandemie.

Om ouderen in het algemeen en migranten-ouderen in het bijzonder vitaal oud te kunnen laten worden, zijn waardevolle sociale contacten van essentieel belang. De inzet van jongeren die de ouderen aan huis bezoeken voor een praatje of een gezellige activiteit levert fraaie resultaten op. Ouderen verheugen zich op de komst van een door Assadaaka bemiddelde jongere!

Het is en blijft hard nodig om onze ouderen een hart onder de riem te blijven steken. Daarbij moet ruimschoots oog en oor zijn voor de behoeften van ouderen met een migratieachtergrond. Op 20 maart 2020 hield Koning Willem-Alexander een toespraak waarin Majesteit stelde; Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, maar het eenzaamheidvirus wel.’

Dit gehoord hebbende heeft de Assadaaka Community een reeks activiteiten geïnitieerd om de eenzaamheid onder ouderen met een migratie achtergrond in het bijzonder aan te pakken.

Zo opende de Assadaaka Community onder leiding van de geestelijk verzorger een reeks telefooncirkels waarbij ouderen dagelijks of wekelijks telefonisch of per zoom naar elkaar kunnen omzien. Elkaar even spreken, ontmoeten en naar elkaar kunnen luisteren. Een uitstekend lopend initiatief, effectief bovendien.

Er gaat evenwel niets boven persoonlijk contact met familie, vrienden en andere persoonlijke relaties. Deze persoonlijke, fysieke contacten zijn onvervangbaar door elektronische ontmoetingen. Toch bieden zij troost en een virusvrije wijze van het hebben van een vorm van menselijk contact, zij het op veilige afstand.

Ouderen met een migratieachtergrond verdienen meer aandacht. Velen van hen behoren tot de meest kwetsbare doelgroepen. Het is een gegeven, dat personen met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond beschikken over een minder goede fysieke gezondheid en een lage economische status.

Juist deze twee groepen ouderen ervaren in hun dagelijks leven, dat zij minder regie in eigen hand hebben over het reilen en zeilen in hun dagelijkse gang van het leven.
Vaak nog zijn zij zelfs naar vijftig of meer jaren in Nederland woonachtig te zijn, de Nederlandse taal nog steeds niet machtig.

Dit zijn risico factoren ten aanzien van het ervaren van eenzaamheid.

De geestelijk verzorger is een expert ten aanzien van de eenzaamheidsaanpak. Binnen Assadaaka worden diverse initiatieven ingezet in coronatijd om eenzaamheid onder bezoekers, deelnemers en klanten te bestrijden.

Zo werden naast de telefooncirkels ook online iftarmaaltijden georganiseerd, werd een wekelijks online koffieuurtje opgezet om elkaar te ontmoeten, themaontbijtjes in samenhang met thematische voorlichtingen werden aangeboden en tijdens kleine fysieke bijeenkomsten worden mensen coronaproof samengebracht. Ook de wekelijkse wandelgroep is een publiekstrekker. Meditatief wandelen vergroot de zelfreflectie, levert ontmoetingen, onverwachte gesprekken en inzichten op bij de deelnemers.

De Rijkscoronamaatregelen pakken door de bijzondere woontoestanden van ouderen met een migratieachtergrond specifieke problemen op in vergelijking met mensen die in Nederland geboren werden.

De kleinere woningen in grootstedelijke omgevingen worden door ouderen met een migratieachtergrond vaak bewoond samen met huisgenoten. Hierdoor is het gevaar op besmetting met het coronavirus fors groter. Voorts wordt door een gebrekkige of compleet ontbrekende Nederlandse taalvaardigheid een groot deel of de gehele overheidsvoorlichting gemist waardoor preventieve maatregelen aan ouderen met een migratie achtergrond onopgemerkt voorbij kunnen gaan, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Door taalachterstanden is de formele Nederlandse zorg minder of ontoegankelijk voor ouderen met een migratieachtergrond. Een kleine sociale kring en het niet beheersen van het Nederlands, beperken het dagelijks leven van bejaarde migranten tot de huiselijke kring. Wanneer zoals recentelijk het geval was, de markten in de grote steden worden verboden en de ontmoetingsplekken bij uitstek voor mannen zoals gebedshuizen (moskee) en dagbestedingen voor vrouwen, dan wordt bij het gemis aan betekenisvolle sociale contacten de eenzaamheid ervaren als een ware nood.

Van oudsher en vanuit de geboortelanden van herkomst, zijn migranten gewend aan een wijcultuur waarbij men een zeer op de familiegericht huiselijk- en familieleven voert.

Frequente contacten met kinderen en kleinkinderen zijn doorsnee. Onder normale omstandigheden ontvangt men regelmatig bezoek. In de weekeinden komen alle kinderen naar huis of thuis op bezoek bij de ouders of grootouders.

Rijksmaatregelen leiden hier ook tot minder sociale contacten en meer isolatie van oudere personen. De 1,5 maatregel en het maximaal aantal toegestane bezoekers per huishouden (drie gasten) zijn funest voor een hecht sociaal familieleven en bevorderen de eenzaamheid onder ouderen.

Ouderen met een migratie achtergrond kunnen vaak ook tussen culturen en twee landen wonen. Zij staan in nauwe verbinding met eerste graadfamilieleden, vrienden en kennissen in het herkomstland. Door de komst van sociale media zijn die contacten intensiever geworden en het aantal contactmomenten is vergroot.

Door de uitbraak van de pandemie worden ouderen en ook jongeren met een migratieachtergrond gedwongen om meerdere jaren achtereen af te zien van vakantiereizen van een week of zelfs enige maanden af te zien. Voor hoog bejaarde migranten is het de vraag of zij het herkomstland überhaupt ooit nog weer zullen zien.

Hierdoor staan de contacten met familie, vrienden en bekenden ginds sterk onder druk. Dit is een groot gemis in het leven van deze groepen ouden van dagen. De ongewenste ontwikkelingen leiden wederom tot meer ervaren eenzaamheid, welke soms intens kunnen zijn, zelfs leidende tot depressieve gevoelens.

De traditionele vastenmaand en andere feestdagen moeten noodgedwongen thuis en niet in een gebedshuis of met de grootfamilie samen worden gevierd. De gezamenlijke gebeden, het Suikerfeest, en ftourmaaltijden worden niet samen genuttigd, of juist tijdens ZOOM-maaltijden. De kleinschalige feestopties leiden opnieuw tot een verlies aan waardevolle sociale contacten.

De coronapandemie stelt mensen met een migratieachtergrond in staat meer tot zich zelf te komen. Te contempleren en na te denken over het leven. Bespiegelingen kunnen leiden tot uitmuntende en diepgaande gesprekken met de geestelijk verzorger waardoor berusting en zelfinzicht ontstaan bij de ouderen.

Men leert dat Allah groter is dan de mens zelf. Door overmacht gedwongen leert men erkennen dat er tegen sommige omstandigheden in het leven niets te doen is. Of dat men zich daaraan aan moet passen.

De Assadaaka Community is voornemens om na de corona pandemie de digitale vaardigheden van ouderen te vergroten door speciale scholingstrajecten aan te bieden, in samenhang met Nederlandse taallessen van de Taalwinkel en thematische trainingen om de eigen zelfredzaamheid van de betreffende doelgroepen te bevorderen.

Evenals het versterken van hun gevoelens van eigen waarden en het geven van zin aan hun dagelijkse leven. De ouderen worden door de Assadaaka Community geactiveerd en gemotiveerd alles uit het leven te halen. Het project en de methodiek noemen wij: De Gouden Vrouwen methodiek.

Om verdere vereenzaming tegen te komen worden jongeren opgeleid in het najaar. De Assadaaka Community zal een Opleiding tot Jongeren Vertrouwenspersoon aanbieden. De gecertificeerde Jongeren Vertrouwenspersonen zullen ingezet kunnen worden om eenzaamheid en isolatie onder de ouderen tegen te gaan en preventieve en gezellige huisbezoeken af te leggen.

Deze initiatieven sluiten naadloos aan op de belevingswereld van de ouderen. Het smeedt bovendien een solidariteitspact tussen de generaties. Tenslotte gaat er niets boven een werkelijk persoonlijk contact.

Door: Ahmed El Mesri, voorzitter en Rabbijn Simon Bornstein, geestelijk verzorger van de Assadaaka Community

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken