homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Een open brief naar wethouder Thesing

Stadsdeel Oost voert a-sociaal beleid: Onderstaand een open brief zoals gestuurd naar wethouder Lieke Thesing inzake ruimte gebruik in de Ruma Khami, met name waar het om de vereniging Assadaaka gaat. Door dit beleid komen de sociaal zwakkeren en de meest kwetsbare bewoners van het stadsdeel Oost in de kou te staan en ontmoedigt het stadsdeel het werk van Assadaaka die al 22 jaar een begrip is voor de samenleving en die nu plaats moet maken voor zwaar gesubsidieerde organisaties die zichzelf nog moeten bewijzen.

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Oost
Mevrouw de wethouder, L. Thesing
Portefeuilles Vernieuwing Sociaal Domein, Welzijn en Zorg, Jeugd en Onderwijs
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam

Amsterdam, 8 mei 2012

Geachte mevrouw Thesing,

De vereniging Assadaaka, stichting Onze Hoop en NOMA voelen zich aan de kant gezet door uw beslissing om per 1 juni 2012 de drie ruimtes die zij nu in de Ruma Khami ter beschikking hebben voor haar activiteiten, terug te brengen tot één. Hierdoor voelen niet alleen de buurtbewoners en de burgers zich door u i.c. het stadsdeel gedupeerd, maar voornamelijk de doelgroep van de vereniging, haar vrijwilligers en stagiaires. Sinds het ontstaan van Assadaaka in 1991 zet de vereniging zich met 140 vrijwilligers in om zorg te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Ook is er nog een groot aanbod aan vrijwilligers, aangemeld door Amsterdam Care, die in de rij staan om met de vereniging Assadaaka mee te kunnen werken aan de sociale cohesie binnen de gemeenschap.

Door deze a-sociale beslissing die u nu genomen heeft, waarvan de consequenties vooral de sociaal zwakkeren treffen, voelt de vereniging Assadaaka zich na 22 jaar gekrenkt. Als het aan u als wethouder ligt, houdt het sociale netwerk dat Assadaaka in al die jaren heeft opgebouwd, op te bestaan. Wij moeten onze ruimtes opgeven voor Civic en communities die rijk gesubsidieerd worden en die zichzelf nog moeten bewijzen, terwijl onze doelgroep, onze vrijwilligers en onze stagiaires vanwege uw beslissing in de kou komen te staan.
Wij voorzien in de nabije toekomst maatschappelijke problemen in het stadsdeel doordat wij, Assadaaka, Onze Hoop en NOMA, onze doelgroepen nauwelijks kunnen bedienen en dat baart ons grote zorgen. Naar onze mening, kan dat niet de bedoeling zijn van een beleid dat “civil society??? heet.

Met al haar activiteiten hebben Assadaaka, stichting Onze Hoop en NOMA, zich door de jaren heen een duidelijke plaats verworven binnen de diversiteit van de samenleving in Oost en daarbuiten. Waar andere hulpverlenende instanties de migranten, en zeker de migranten met een psychische of lichamelijke beperking die vaak geïsoleerd leven, niet weten te bereiken, weet deze kwetsbare groep door de laagdrempeligheid de weg naar Assadaaka wel te vinden.
In 2001 heeft Assadaaka (het Arabische woord voor Vriendschap) de diversiteitsprijs uitgereikt gekregen van de gemeente Amsterdam. In 2007 ontving Ahmed El Mesri, voorzitter en oprichter van Assadaaka, een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet en werk bij Assadaaka. Een erkenning van zijn werk als onvermoeibare bruggenbouwer tussen groepen en mensen in Amsterdam en in de buurt. Daarnaast mocht Assadaaka nog verschillende andere prijzen in ontvangst nemen. Als gevolg van een ongeval zit Ahmed El Mesri zelf al meer dan 20 jaar in een rolstoel, waardoor hij als geen ander de problemen kent waar migranten met een beperking tegen aan lopen.
Uw beslissing van 26 april 2012 zal tot gevolg hebben dat de jarenlange inzet en het werk van Ahmed El Mesri teniet zal worden gedaan en dat de continuïteit van de door de vereniging Assadaaka gevoerde en zeer in trek zijnde activiteiten niet meer zal kunnen worden gehandhaafd. 
Wat Assadaaka voor ogen staat en wat zij al jaren succesvol in praktijk brengt, is het samenbrengen van groepen en mensen binnen onze samenleving die wellicht niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen, hetzij door verschillen in achtergrond, verschillende manieren van leven of door gezondheidssituaties.
Assadaaka voldoet aan alle criteria zoals opgesteld door het stadsdeel en bevordert de sociale cohesie en vriendschap tussen verschillende groepen en individuen en draagt bij tot de emancipatie en participatie van achtergestelde en zeer kwetsbare groepen en individuen in onze samenleving. Zij doet dat onder andere door:
- een ‘warme’ plek te bieden en een luisterend oor;
- voorlichting te geven over relevante maatschappelijke onderwerpen;
- de doelgroep te laten participeren aan de maatschappij door diverse activiteiten;
- de zelfredzaamheid te bevorderen;
- dóór te verwijzen naar de juiste instanties;
- een brugfunctie te bieden om mensen zelf op weg te helpen.

De activiteiten bestaan uit: de taalwinkel; laagdrempelige inloop waarbij advies kan worden gekregen over juridische, medische en algemene onderwerpen; een computerclub; sport, muziek, theater; voorlichting en gespreksgroepen. Deze activiteiten, vooral het geven van lessen in de Nederlandse taal, dit al sinds 1991, bevordert de integratie van personen van niet-Nederlandse afkomst. Een van de doelstellingen van Taalwinkel Assadaaka is de cursisten door te laten stromen naar het reguliere onderwijs. Mochten cursisten hiervoor niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld door gebrek aan scholing, dan biedt ook in dit geval Taalwinkel Assadaaka uitkomst. Ook ouders die problemen hebben met de Nederlandse taal, waardoor zij hun kinderen niet kunnen ondersteunen en deze vaak een achterstand hebben op school, worden geholpen. Assadaaka organiseert regelmatig bijeenkomsten voor buurtbewoners in Amsterdam Zeeburg-Oost die belangstelling hebben voor taalproblemen van ouders en kinderen en zich hiervoor nuttig willen maken.
Assadaaka biedt een laagdrempelige inloop om mensen te helpen die het Nederlands niet goed machtig zijn, zowel Nederlanders als migranten, en daardoor communicatie problemen hebben bij het zoeken naar reguliere hulpverlening. Tijdens deze inloop kunnen de mensen terecht bij deskundige vrijwilligers voor advies en begeleiding. Met alle activiteiten die Assadaaka onderneemt, worden wij jaarlijks 10.000 hulpzoekenden benaderd.
Wekelijks worden gespreksgroepen gehouden over politieke, sociale en persoonlijke onderwerpen. Na de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wisselen van gedachten over onderwerpen, zoals werk, wonen, onderwijs, belastingen, wetswijzigingen, recente ontwikkelingen in de maatschappij, etc. Deze thema-bijeenkomsten worden altijd druk bezocht.
Al deze activiteiten vereisen gescheiden ruimtes die voldoende plaats kunnen bieden aan de deelnemers, maar vooral rekening houden met de mensen met zichtbare en/of onzichtbare beperkingen en de laagdrempeligheid van Assadaaka. Daarom kunnen wij het niet eens zijn met de door u aangeboden locaties. Wij beschouwen deze niet als een volwaardig alternatief.
De Meevaart is door zijn constructie niet geschikt, a) omdat het te open is; b) omdat onze vrouwelijke en kwetsbare cliënten zich er niet beschermd voelen.

Timorplein 8 is geen optie. Bijvoorbeeld voor de taallessen zijn er lesgroepen van diverse niveaus, waarvoor in ieder geval 2 ruimtes nodig zijn. Zowel de coördinatoren als de deelnemers aan deze taallessen zijn niet gebaat bij versnippering van het aanbod door uiteen liggende locaties.
Bovendien hebben wij een aparte ruimte nodig waar wij de cliënten professioneel en discreet kunnen begeleiden.
Ook de aangeboden ruimte in het Flevohuis, dat na de zomer in 2013 beschikbaar zal worden gesteld, voldoet in de ogen van de vereniging niet, omdat de plek een deprimerend effect heeft op onze cliënten met een migranten achtergrond die zowel lichamelijke en psychische aandoeningen hebben. Bovenal ligt deze ruimte aan de rand van het stadsdeel, afgelegen, die ervaren wordt als onveilig, vooral in de avonduren.

Civic en communities zullen de effectiviteit en het bereiken van mensen zoals Assadaaka dat doet, niet waar kunnen maken. Door de inzet en empathie heeft Assadaaka inmiddels het vertrouwen van de doelgroep.

Bij Assadaaka rijst de vraag, op basis van welk inzicht en vooral ook op basis van welk onderzoek u besloten heeft tot deze beslissing. Tijdens overleg tussen Assadaaka en de Makassarplein Community is gebleken dat wij niet tot overeenstemming konden komen wat betreft het gebruik van de ruimte in de Ruma Khami. Daarom was ook het indienen van een gezamenlijk voorstel niet mogelijk.
De niet-inhoudelijke maar vooral beheersmatige benadering van het ruimteprobleem in Oost met betrekking tot welzijn en zorg sluit een groot deel van de reguliere bewoners buiten de maatschappij. En dat alles om een sanering door te kunnen voeren, die ten koste gaat van de belangrijke activiteiten van Assadaaka, Onze Hoop en NOMA.

Assadaaka had gehoopt dat u als deskundige en verantwoordelijk wethouder met een permanente en structurele oplossing zou komen, zodat dit dossier na jaren eindelijk gesloten kan worden. Helaas, de beslissing is bindend, maar u heeft daarmee het probleem niet opgelost.

Hoogachtend,

Mede namens stichting Onze Hoop en NOMA,
Ahmed El Mesri
voorzitter Assadaaka

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken