homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

De Ramadan begint dit jaar op 11 augustus 2010 weer!

De multiculturele vereniging voor vriendschap in Nederland (Assadaaka), NOMA en Stichting Onze Hoop feliciteren alle moslims met het beging van de Ramadan (het vasten maand). Ook dit jaar gaat Assadaaka en haar partners verschillende thema’s met Iftars houden.

Op woensdag 11 augustus 2010 is voor de moslims overal in de wereld de vastenmaand Ramadan begonnen.
Daarom willen we u graag informeren wat de Ramadan voor de moslims betekent.

De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims overal in de wereld. Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender en tevens de vastenmaand. Omdat de islamitische kalender gebaseerd is op het maanstelsel, duurt een maand 29 à 30 dagen en heeft een jaar 354 dagen. Zodoende is het zonnejaar 11 dagen langer. Dit betekent dat de Ramadan beurtelings in alle seizoenen voorkomt; herfst, winter, lente en zomer, hetgeen de rechtvaardigheid van onze Schepper weergeeft. Anders zouden de moslims in een werelddeel constant in lange, hete zomerdagen moeten vasten, terwijl anderen moeten vasten in korte, koude winterdagen. Wat Ramadan zo bijzonder maakt onder alle maanden is dat het één van de zuilen van de islam is, dit naast: de getuigenis; het gebed; de bedevaart en de armenbelasting.

De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen. De Edele Koran zegt hierover:

“0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.??? (Koran 2:183)

Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand van goede dingen is. De mensen doen in deze maand meer gebeden tot de Schepper, zodat hun geloof in Hem toeneemt. De Ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toegeeflijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. In veel Islamitische landen, maar ook in Nederland, is het gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te halen. Het niet alleen uitnodigen en het bezoeken van elkaar maar ook het gezamenlijk verbreken van het vasten.

Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Koran aan profeet Mohammed (vrede zij met hem) plaatsvonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van “zich onthouden van.” Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten, drinken, seksueel verkeer en alle andere zaken die geacht worden het vasten te verbreken. Vasten met een volledig bewustzijn betekent; een vast geloof in Allah’s aanwezigheid hebben, in Zijn beloning voor goede daden, in Zijn beloften betreffende het Hiernamaals en in Zijn Kennis, Wijsheid en Rechtvaardigheid. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon.


De effecten van Ramadan op ons gedrag

De maand Ramadan is een gelegenheid om eigenschappen als geduld en zelfbeheersing te ontwikkelen, om woede te leren beteugelen en onze scherpe of kwaadaardige tong in bedwang te houden. Vasten geeft de mens een goed geweten. Iemand die vast doet dit zowel in het openbaar als in het geheim. Er is geen persoon die je kan controleren of die je mag dwingen je aan het vasten te houden.

Door middel van het vasten leert de mens het principe van oprechte liefde. Als je vast doe je dit uit oprechte liefde voor Allah en de mens die de Schepper lief heeft, weet dat dit echte liefde is.

Vasten maakt de mens hoopvol en optimistisch. Wanneer je vast hoop je daarmee de Schepper te behagen. Het vasten verricht je dan ook louter en alleen voor Hem.

Vasten leert de mens geduld en onzelfzuchtigheid. Als je vast voel je ontbering (tijdelijk) maar verdraagt die geduldig. Deze ervaring zal je doen beseffen wat (het gevoel van) honger is. Iemand die vast kan dus meer sympathie en medeleven voor zijn behoeftige medemens opbrengen.

Vasten is een doeltreffende les in beheersing en wilskracht. Iemand die op de juiste wijze vast kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Tevens leert vasten de mens het vermogen tot aanpassen. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden.


Z.0.Z.
Ramadan is geen boetedoening voor zonden

Vasten houdt geen enkel verband met het boete doen voor zonden, noch wordt het beschouwd als een manier waarop Gods wraak tot uitdrukking komt, zoals in sommige godsdiensten wel het geval is.

Vrijgevigheid gedurende Ramadan

Ramadan is de aangewezen tijd voor het inblazen van nieuw leven van medeleven en solidariteit jegens anderen, en wel te weten in het bijzonder jegens de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Moslims worden aangespoord om vrijgeviger te zijn gedurende deze maand en moeten aan het einde van het vasten, zakat-al-fitr geven, (alleen als je, je dat kan veroorloven); een bedrag dat er toe moet bijdragen dat iedereen kan delen in de geest van warmte, genegenheid en broederschap. Ramadan is boven alles de gelegenheid om ons opnieuw te wenden tot de Schepper en de natuurlijke weg van goedheid en het bewustzijn van de aanwezigheid van God.


De geest van Ramadan

Ook al kan Ramadan een moeilijke en zware maand lijken, in feite is het een plezierige tijd. Er hangt een bijzondere sfeer in de huizen, moskeeën en in de moslimgemeenschap als geheel. Moslims kijken vol verwachting en hoop uit naar de komst van Ramadan en voelen zich enigszins bedroefd wanneer het einde van de maand in zicht is.

Een ander onderscheidend kenmerk van het islamitisch vasten is dat het een persoon niet traint voor complete onthouding, maar voor een perfecte en goede gehoorzaamheid aan de Schepper. Alle dingen van welke de mens is geboden zich te onthouden gedurende het vasten (eten, drinken en seksueel verkeer) worden voor hem weer toegestaan aan het einde van het vasten, dus na zonsondergang. Dit laat zien dat de Islam niet neerkijkt op de begeerten van het vlees als iets laags, en dus totaal uitgeroeid dient te worden uit de menselijke ziel. Nee, volgens de Islam is er niets dat Allah lastert en niets laags in de menselijke persoonlijkheid. Beiden, ziel en lichaam, zijn het waard om gerespecteerd te worden. Geen aspect mag genegeerd worden en geen verlangen moet geheel beteugeld worden.

Dat vasten een instelling is voor morele verheffing kan beoordeeld worden uit het feit dat Allah niet alleen controle legt op eten, drinken en seksuele gemeenschap, maar Zijn dienaren ook verbiedt andere slechte daden te begaan zoals: roddel, kwaadsprekerij, slecht taalgebruik, het vertellen van leugens, etcetera.


Sociale voordelen van het vasten

Het vasten geeft de mensheid een gevoel van grote saamhorigheid. Iedereen heeft een vast dagritme ingesteld in deze maand en alle moslims waar ook ter wereld vasten gedurende deze maand. Vasten geeft de mens een geest van éénheid en broederschap en van gelijkheid voor de Schepper. Als een moslim vast voelt hij zich één met alle andere moslims.
Hij vervult dezelfde plicht, op dezelfde manier, op dezelfde tijd en met één en het zelfde doel, n.l. om Allah’s welbehagen te zoeken.

Een ander belangrijk aspect van de maand Ramadan en het vasten is dat het ons leert medeleven te hebben met de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Het is belangrijk dat wij mensen aan elkaar denken en rekening houden met elkaar, zodat we liefde en barmhartigheid voor elkaar ontwikkelen en elkaar als gelijke zien. Het leert ons respect ten aanzien van de mede mens en de Schepper.


Fysieke voordelen van het vasten

Het is medisch bewezen dat het vasten het lichaam zuivert, het ontdoet van achtergebleven schadelijke stoffen en het helpt om het overtollige vocht en vet kwijt te raken. Het is een gelegenheid om het lichaam te verfijnen en het te ontdoen van zwaarlijvigheid en luiheid en om baat te vinden bij alle overige therapeutische effecten die bij het vasten horen.
Het geeft rust aan het hart en zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. Het kan zelfs sommige allergieën genezen.
Dit zijn slechts enkele van de vele fysieke voordelen van het vasten.

Zoals u in de bovenstaande tekst heeft kunnen lezen, is de Ramadan dus allesbehalve een beperking voor de moslims. Het is voor de moslim zelfs de mooiste maand in het jaar. Een maand van aanbidding, saamhorigheid en zuivering. Ik hoop dat u hierdoor een beter beeld hebt gekregen wat de Ramadan voor de moslims betekent.


Voor vragen en/of reacties kunt u mailen naar: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Website: http://www.vriendschapassadaaka.web-log.nl

Gepost door Mesri
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken