homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

De broodnodige broodverbeteraar

Broodverbeteraar valt binnen dezelfde categorie als wereldverbeteraar en we weten allemaal wat daar de resultaten van zijn tot nu toe:  dikke vette voedseloorlogen doordesemd van legio slachtoffers die lijden aan een mogelijke vorm van het langdurig doorzinderende PTTS - syndroom - voor de kenner: het dagelijkse korte lontje!

In het weekeinde tracteer ik mijzelf regelmatig op een Volkskrant. En dan op zondagmorgen, aan de grote en vooral lange houten keukentafel, waarvan het blad nodig geschuurd moet worden, consumeer ik de nieuwsgaartjes en pik ik als eerste de kleintjes eruit. Zo viel mijn oog vanochtend op een klein artikeltje op pagina 17 van de rubriek Groen&Geld over de broodverbeteraar in tarwebrood. Klinkt als ... chemisch en slecht voor het interne millieu van de mens. Maar wie daarover zeurt, krijgt in ieder geval op de beter betaalde werkplek geen beurt!

Onze dagelijkse broodverbeteraar is dus volgens het overgrote deel van de Nederlandse bakkers broodnodig en de broodverbeteraarlobby heeft dan ook - na hoeveel sneetjes weet niemand meer -  E nummers losgeweekt, zodat naar de rechter rennen bij nare broodverbeteraaraandoeningen, ten gevolge van giftige stoffen, geen zin heeft. De E nummers zijn goedgekeurd en er is in Nederland geen rechter die daar tegenin durft te gaan met een moreel verantwoord oordeel! Dit illustreert tegelijkertijd hoe wij burgers van dit land in de broodnodige maling worden genomen. Door wie eigenlijk? Begin maar gerust bij jezelf, dat is wel zo kosher en je mag bovendien ten aanzien van de overheid alles zeggen, behalve dat zij het welzijn van de burger hebben verkwanseld aan een stelletje beurswaardige en bovendien nog giftige broodverbeteraars ook, om zo de broodnodige graaicultuur, - google vraagt ‘did yo mean agriculture? ’ -  in ons land op peil te houden.

Ho ho, wat schrijf ik toch allemaal? Eten wij brood waar gif in zit? Oeps, als dat maar niet fout afloopt met mij en ik maandagmorgen voor dag en dauw uit mijn bedstee wordt gelicht door leden van de broodverbeteraarpolitie die met zelfgebakken pistolen voor de deur staan. Maar gelukkig zover zal het niet komen. Ik schuil met name, zoals het de ware columnist eigen is,  achter diverse klikbronnen en de schrijver van het artikel, geplaatst in de Volkskrant en waarin duidelijk staat geschreven:

Tarwe heeft snel last van schimmels en moet daarom bespoten worden met chemische bestrijdingsmiddelen (biologische tarwe niet).

Gemakshalve googel ik de chemische bestrijdingsmiddelen en voor diegenen die geen sterke maag hebben, dan wel hypochondrisch van aard zijn, adviseer ik deze klikbeurt over te slaan. De toelaatbaarheid van het gif in relatie tot onze volksgezondheid - wat is dat eigenlijk? -  wordt voor ons in de gaten gehouden door het CTB-Wageningen met de heer dr. D.K.J. Tommel (1942) in de hoofdrol als voorzitter. Om even aan te geven hoe druk deze dr.Tommel is, en de vraag rijst dan ook in hoeverre hij nog redelijk over ons dagelijkse welzijn kan waken, geef ik u beste lezer een overzicht van de nevenfuncties van deze broodverbeteraarkapitein, op de valreep dat wel, maar het stuk moet ééns ten einde komen en u kunt aansluitend zelf kiezen of de dagelijkse broodverbeteraar bij u nog in huis mag komen:

Voorzitter Stichting Spaar het Klimaat, voorzitter Platform Bio-Energie, voorzitter Raad van Commissarissen Woningbeheer, voorzitter Raad van Commissarissen Stedelijk Belang, lid Raad van Commissarissen Holding Nieuwenhuis Rijssen, plv. voorzitter van de Commissie voor de MER, voorzitter van het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voorzitter van de Technische Commissie Bodembeweging, voorzitter van de Adviescommissie Taakstellingen en Flankerend Beleid Beton- en Metselzand Voorziening, voorzitter van de Raad van Toezicht van COM-Wonen, voorzitter van Vastgoed Belang en ondernemer, voorzitter van de Stichting ‘Slim met Gas’, voorzitter van het Platform ‘Bewoners en Duurzaam Bouwen’, lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Quintis Holding, voorzitter bestuur Maatschappelijke Locatie Ontwikkeling (MLO).
Goedgekeurd door de Vrouwen van nu?
Column Tess
Photo Tess

 

Gepost door Tess Jungblut
Cafe • (16) CommentaarPermalinkDick Tommel heeft ook zijn best gedaan.

Posted by marco - Rotterdam  on  09/21  at  10:19 AM


Absoluut Marco, een mens heeft ook altijd meerdere kanten, maar dat van die chemische bestrijdingsmiddelen die ook in de broodverbeteraar gaan, dat neem ik hem toch enigszins kwalijk!

Het is ook bijzonder dat een man die zich dan inzet voor de vriendschap van mensen onderling, zich zo laat gaan op het gebied van voedselbereiding. Dat stelt het andere dan ook in een ander daglicht, moesten ze in die DDR ook aan de broodverbeteraar soms? wink

Posted by Tess  on  09/21  at  10:44 AM


Ik vermoed dat de bovengenoemde schimmelbestrijdingsmiddelen over het nog ongeoogste veld gaan. De term broodverbetermiddel wordt nogal ruim gehanteerd. Dus als broodverbeteraar iets anders is dan de basisingredienten water, meel, rijsmiddel, evt zout, dan zou het ook meelverbeteraar kunnen betreffen, zie helemaal onderaan de lijst.

Posted by marco - Rotterdam  on  09/21  at  11:25 AM


Tarwe heeft snel last van schimmels en moet daarom bespoten worden met chemische bestrijdingsmiddelen (biologische tarwe niet).

Dit is een intigrerende zin die nogal wat vragen opwerpt.

Overigens ik eet biologisch brood en mijn brood schimmelt niet. Ik leg het wel in de koelkast ... misschien is dat een optie als alternatief voor bestrijdingsmiddelen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid op de langere termijn.

Het is niet te hopen dat er ooit op brood komt te staan van niet biologische makelei: dit product is schadelijk voor uw gezondheid, het tast uw teelballenproductie aan of iets dergelijks.

Posted by Tess  on  09/21  at  12:58 PM


Geef mijn maar een ambachtelijk gebakken krentebroodje

Posted by Jan Hollander  on  09/21  at  06:17 PM


@ jan

Met broodverbeteraar?

Posted by Tess  on  09/21  at  06:47 PM


Ben ik dan de enige hier op zeeburg.nu die het ongezonde aspekt van de gangbare broodverbeteraar erkent?

Posted by Tess  on  09/21  at  06:48 PM


Blijkbaar ...  cool smirk

Posted by Tess  on  09/21  at  10:14 PM


@ Jan

Als brood met die smaakverbeteraar nog beter wordt, heb ik er niks op tegen.

Smaakverbeteraar is bijvoorbeeld vitamine c en ook varkenshaar. Nu begrijp je ook waarom er bakkers zijn waar alleen maar moslims en joden gaan kopen! Die mogen namelijk niks van het varken consumeren (en terecht, een varken is niet om opgegeten te worden. Het was ooit eens een zeer gewaardeerd huisdier. Zoals de kat en hond bij ons.)

Het vervelende uiteraard is dat niet alles op de verpakking staat. Dat is op zich schandalig en niet wettelijk, dus strafbaar. Maar goed de consument, waarvan jij er kennelijk eentje bent, neemt het niet zo nauw met hetgeen hij consumeert. Dus waarom zuo een fabrikant dit doen, wier eerste opdracht is zoveel mogelijk winst te maken. Hij zal jou dankbaar zijn wannneer hij naar de beurs kan en aansluitend dividend opeist wink

Smakelijk eten!

Posted by Tess  on  09/22  at  08:43 AM


Een citaatje ter ondersteuning van het varkenshaarverhaal in de broodverbeteraar:

Na enig Googlen bleek dat Broodverbeteraar dient om de structuur van brood te verbeteren. Vaak bestaat het uit vitamine C of aminozuren. De broodverbeteraar in de gewraakte broodjes is E920: L-Cysteïne, “Een essentieel aminozuur, een onderdeel van alle eiwitten (essentieel houdt in dat we het nodig hebben voor ons lichaam). Verkregen uit diverse eiwitten, waaronder dierlijke eiwitten en haren.??? En verderop: “E920 kan gewonnen worden uit haren van verschillende dieren, waarbij varkens niet uitgesloten zijn. Het dient dus vermeden te worden door Moslims, Joden, Hindoes en veganisten.???
Je moet dus goed oppassen ook.Bij mij overheerste overigens een zekere teleurstelling toen bleek dat het magisch klinkende broodverbeteraar weinig meer was dan gemalen varkenshaar.
Broodverbeteraar is dus een eiwit of vitamine. Op het ingrediëntenlijstje van mijn broodje is het volgens mij echter vooral een narratief begrip, in tegenstelling tot de andere ingrediënten.Een narratief begrip, meestal zijn het zinnen of verhalen, verwijst naar een begin van een situatie vanuit een achterafperspectief. Danto’s meest geijkte voorbeeld is “de 30-jarige oorlog begon in 1618???. Deze mededeling gaat over het begin van de oorlog, maar kan pas worden uitgesproken na afloop, omdat anders niet gesproken kan worden over een 30-jarige oorlog. Een narratief, ofwel een verhaal met deze structuur, kan pas worden geschreven als alle gebeurtenissen die ermee te maken hebben voorbij zijn. Er wordt een representatie, een beeld dat de gebeurtenissen in een bepaalde structuur plaatst, gemaakt.
De term broodverbeteraar is narratief, omdat het in één woord suggereert dat het eerst een brood van matige kwaliteit was, en is verbetert tot een goed brood. Er zit dus een verhaal in het ingrediëntenlijstje, in dit ene woord.Daarbij ontleent het zijn naam aan het doel waarvoor het is toegevoegd, waardoor het mijns inziens een simpel ingrediëntenlijstje een onverwacht hoog retorisch gehalte bezorgt.


Bron: http://anderongeriefjwtamminga.blogspot.com/2007/08/de-retorica-van-belegde-broodjes.html

Posted by Tess  on  09/22  at  09:04 AM


En als je dan varkensharen als broodverbeteraar in het brood stop en die varkens hebben weer van dat met chemicaliën bespoten voedsel gegeten, nu dan hoef ik jou niet te vertellen wat je dan binenkrijgt! Varkensharen met chemische bestrijdingsmiddelen.

En het verhaalje is rond!
cool smirk

Niet dat ik er trots op ben Jan, ik vind het heel erg, maar ik kan er niets aan doen, behalve dan biologisch brood open.

Groetjes Tess


ps: Oei ... en hoe moet dat nu met de mensen die niet joods, moslim, maar wel vegetarisch zijn?

Posted by Tess  on  09/22  at  09:13 AM


Jammer dat mensen zo slecht lezen af en toe. Bijna alles wat tussen mijn vorige commentaar en deze staat werd al van tafel geveegd met de door mij verstrekte link.

‘Broodverbeteraars’ zijn ingrediënten in brood die niet meel, water, zout en rijsmiddel zijn. Dat kan suiker zijn, melk, maar ook varkenshaar extract blijkbaar. Dropeters ga lekker op een bot lopen knauwen. Toe te voegen valt nog dat bovenstaande krentenbollen allesbehalve ambachtelijk en waarschijnlijk heel vies zijn, en bevat rozijnen ipv krenten.
Een brood dat echt lekker smaakt hoeft niet zonder broodverbetermiddel te zijn gebakken, maar vaak zijn die middelen toegevoegd om het produktieproces te vergemakkelijken ipv de smaak te verbeteren. Goede ingrediënten zorgen voor de goede smaak. Bak zelf eens een brood als je er geen verstand van hebt. De meeste mensen zijn echter gewend aan varkensvoer, kijk maar wat voor kleurig verpakte shit je al vele jaren allemaal kan kopen in de supermarkt. Pas zo onlangs zijn ze brood aan het afbakken geslagen in supermarkten, terwijl dan blijkbaar mensen al jaren dat niet te vreten rubber voor ‘brood’ hebben aangezien. Toch is afgebakken brood nog steeds niet ambachtelijk gebakken brood, maar zolang de ingredienten maar kloppen maakt dat niet veel uit.

Posted by marco - Rotterdam  on  09/26  at  08:43 AM


Ik ben blij dat ik niet de enige ben die dat brood niet lekker vindt. Ik bak al een flinke tijd mijn eigen brood en ben daar alleen mee gestopt omdat ik bij meer dan 28 graden op mijn kamer geen oven aan wil hebben. Brood is papier. Dat in de supermarkt dan tenminste. Of er nu E920 in zit of niet.

——————————————————————————————
I wasted time and now doth time waste me.
——————————————————————————————

Posted by ZaZkia  on  09/26  at  06:54 PM


Toch wel een wakkerschudder voor mij,dat verhaal over broodverbeteraar en varkenshaar

Ik ben dan ook even ten vrage gegaan bij een bekende van mij die bakker is.En wel bij de zogeheten beste volkoren bakker van Nederland.
Die nota bene in Amsterdam Oost zit.

Die kennis had mij juiste enkele weken geleden in het buurtcafe,onder het genot van een Spa watertje ,verteld en overtuigd over zijn werk en de ambachtelijke manier van brood maken op zijn werkplek.Een verhaal welke mij meteen naar de bakkerij heeft doen snellen,om de diverse broodsoorten en andere versnaperingen meteen aan te schaffen.Maar met ogen iets groter als mijn maag.Brood,appelkoek,mueslibollen,rozijnenbrood,heerlijk trouwens.

Ik richte mij dan ook tot hem met de rechtstreekse vraag “gebruiken jullie ook
van die broodverbeteraars”? Waarop direct,maar wel met verbaasde blik over mijn voor hem toch wel vak gerichte vraag, met een groot en resuluut NEE ten antwoord kwam.

Ik zei “dat is toch wat zeg, wat ze allemaal in ons dagelijks brood flikkeren” En dat weet je als consument gewoon niet.ook de moslims die hiervan onwetend zijn.

Hij vertelde dat er veel Moslims inmiddels al de weg naar hun bakkerij hadden gevonden…die het dus wel wisten.

Dus voor de geintresseerden,en zonder de bedoeling reclame te maken.Ik heb er geen aandelen in.

http://www.volkorenbrood.nl/html_nw/winnaar.html

Posted by Anneke  on  10/12  at  12:45 AM


Wat t is, Anneke, die broodverbetermiddelen zitten in de supermarktpulp die de meeste mensen wegverorberen. Ik denk dat een bakker ook geen brood van de supermarkt zou halen.
Je kent het wel, dat supermarkt"brood” dat zo dun is als papier, ruikt naar papier, smaakt naar papier, en de kleur heeft van karton.
In processed food kun je zo ongeveer alles gooien, de mensen kopen het toch wel, als het maar goedkoop is. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid.
Alles wat de Keuringsdienst van Waarde in al zijn uitzendingen heeft laten zien, is dat je als consument van supermarktvoer continu bedrogen wordt.
De kipsate is van kalkoen. Babytoetjes hebben meer suiker dan suiker. Zeezout komt uit grotten. Bronwater komt uit dezelfde grond als kraanwater, kaas is meel, spruitjes zijn geel, chocolade komt van slaven, maar goedkoop is het wel.
Wie zei dat ignorance een bliss is?

——————————————————————————————
I wasted time and now doth time waste me.
——————————————————————————————

Posted by ZaZkia  on  10/12  at  11:41 AM


Ben vandaag begonnen aan de biologische knekkebreud, zonder breudverbeteraar. Hoorde namelijk dan je van brood toch wel uit gaat dijen zo na de vijftig+. Het knekken bij het consuminderen van het knekkebreud is ook beter voor je tanden: deze worden namelijk gereinigd tijdens het eten ervan.

Ben benieuwd, laat het nog weten.  rolleyes

Posted by Tess  on  05/17  at  01:02 AM


Naam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken