homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Culturele Diversiteit op 15 november 2019 bij Assadaaka Community

ppEen bijzondere en geslaagde bijeenkomst over culturele diversiteit.

Te gast waren vandaag de bekende Egyptisch Nederlandse schrijver Mostafa Kamal Alamir en de Egyptische journaliste en ambassadrice Drs. Emy Wahby . Dhr. Mostafa zal als expert op het gebied van culturele diversiteit spreken over zijn boek ‘de grenzeloze prins’ waar over dit onderwerp wordt gesproken. Een bron hiervoor was onder andere de reeks columns, die hij als expert in culturele diversiteit heeft geschreven. Mw. Drs. Wahby sprak als ambassadrice van de vrede over de rol van de vrouw als spil in vrede-denken. Terwijl de sprekers spraken werden diverse overheerlijke hapjes uit het Midden-Oosten bij het gezamenlijk ontbijt. De redevoeringen waren deze keer in het Arabisch en werden bloks-gewijs vertaald in het Nederlands.

Ahmed El Mesri: Interculturele communicatie blijft als thema vaak nog onderbelicht, terwijl zulke onderwerpen zeker in de huidige tijd een heel belangrijk onderwerp is. De gevolgen van immigratie zijn veel te veel onderbelicht, negatieve berichten worden vaak overbelicht, terwijl de vele dingen die wel goed gaan bijna geen aandacht krijgen. Juist door met elkaar de dialoog aan te gaan, zal er meer wederzijds begrip ontstaan. Daarom is het goed, dat wij met elkaar hier bij stil staan, we onze gasten Mostafa Kamal Alamir en Mw. Drs. Emy Wahby van harte welkom!

Mostafa Kamal Alamir: Onder de Arabische welkomstgroet ‘Vrede zij met U en genade Gods toegewenst startte Mostafa zijn betoog. Aller dank om hier te mogen zijn, juist in dit centrum Assadaaka wat een in Nederland al vrij lang het thema sociale en culturele integratie ook in het thema vredig samenleven in haar omgeving uitdraagt, wat symbolisch werd geïllustreerd, dat we alleen uit een schaal aan tafel eten pakken en delen. Een vrede symbool uit de Egyptische traditie. Voorafgaande verstrekte Mostafa een tekst op A4 in het Nederlands, die een samenvatting van een belangrijk deel van onderwerpen uit zijn boek samenvatte, en waarlangs zijn betoog voltrok:

Precies is niet vast te stellen, wanneer de Arabische immigratie op gang kwam. Een dikke honderd jaar geleden was er een eerste golf van immigranten, die naar Zuid- en Noord-Amerika vertrokken, die totaal integreerden binnen een klein aantal generaties (4) en er in slaagden een goede toekomst op te bouwen. In die tijd waren er minder botsingen in dat proces. De tweede grote golf kwam op gang na de afloop van oorlogen ten behoeve van een land terug op te bouwen. (Immigratie is van alle tijden.) Op merkelijk is dat de geschiedenis van Egypte enkel immigranten kende en geen Emigranten! Na de wederopbouw na oorlogen gingen veel immigranten terug, maar ook bleven bepaalde groepen, zoals veel Turkse en Marokkaanse immigranten. Deze mensen brengen hun identiteit, cultuur en geloof (bouwen van moskeeën), waar in reactie een Extreem rechts denken ontstond onder autochtone bevolkingsleden. Een oorzaak is dat we in een veel snellere wereld leven, waardoor het proces van sociale smeltkroes achterop loopt, omdat integratie processen langzamer verlopen (over generaties). De vraag is wat de toekomst is van de Arabische immigratie?

De situatie is niet ideaal. Als we kijken dat immigranten 6% van de bevolking beslaan, maar dat 60% van de gedetineerden ook van een immigranten achtergrond zijn, ofwel hier is een probleem wat behandeld dient te worden door vakkundigen en specialisten.
Daarbij wordt er in Nederland veel gepraat en weinig gedaan, waardoor ontwikkelingen ook langzamer gaan, en er zijn bijvoorbeeld geen bonden of organisaties om dit soort problemen op te lossen. Ook de EU zou hierover met klem benaderd moeten worden, want het probleem is in heel de westerse wereld. Maar immigratie is meer: Europa kent gastarbeiders, geleerden en competente immigranten, en tot slot ook het Arabische geld door de gehele Europese en Amerikaanse economie. In vergelijk sprak Mostafa ook over corruptie wat ook een rem betekent op ontwikkelingen binnen integratie. Corruptie is een vorm van economisch terrorisme, en net als gewone terrorisme zijn deze agressoren een rem op de ontwikkeling van een land. Er is nog veel werk te doen, vroeger kon een immigratieproces 50 jaar duren, maar door de snelle maatschappij zullen we ook het proces van immigratie sneller moeten verlopen. Tot slot presenteerde Dhr. Mostafa Kamal Alamir zijn boek ‘de grenzeloze prins’ aan Dhr. Ahmed El Mesri en overhandigde een exemplaar.

Mw. Drs. Emy Wahby:  Drs. Wahby heeft een doctoraal verworven en heeft diverse seminars gegeven en is ook verbonden aan een academie. Drs. Wahby is ook heel blij te gast te mogen zijn bij Assadaaka.  Assadaaka is een heel bekende instelling in Amsterdam en heeft in 30 jaar tijd een methode ontwikkeld met sociale ontwikkeling en onderwijs. Dhr. El Mesri heeft een academische titel in sociale innovatie en is bekend met veel culturen. In deze moderne snelle tijd, moet ook integratie versnellen. Vroeger waren de immigranten werkzoekenden tegenwoordig zijn vluchtelingen de nieuwe immigranten en dezen moeten nog sneller en beter integreren. Aan deze mensen moet ook hulp geboden worden in geestelijke vorm, ze zijn niet zomaar vluchteling (niet economisch), dat is investeren in een betere integratie. Deze mensen zijn over een paar jaar ook geen vluchteling meer, maar immigrant. Het probleem speelt in heel Europa, we kunnen niet 50 jaar afwachten op een integratie, problemen worden met wegkijken en populisme alleen maar groter. Hoe gaan we daar mee om, zodat we een zinvolle integratie in de samenleving kunnen bereiken?

Drs. Wahby heeft als ambassadrice van de vrede daarom ook een stichting opgericht, die uitgaat van de vrouw als wezen en persoon, die een spilfunctie in de vrede heeft in de realiteit. Dat begint al met de opvoeding van haar kinderen en welke waarden en normen ze meekrijgen in voorbereiding op de maatschappij. De spil is in de vrede is dat niet slechts in vorming, ook in microsfeer heeft de vrouw een kern-rol in de vrede in huiselijke omgeving, als dat explodeert dan is dat al desastreus.  Ook daar ligt een sleutel in een goede wijze van integratie. Hand in hand opgaan in deze snelle maatschappij.

Tot slot was er een lofzang van de vrouwelijke vrijwilligers en bezoekers van Assadaaka, waarna onder nog meet gezang de ochtend met een foto-festijn werd afgesloten, waar iedereen met Ahmed El Mesri, Mostafa Kamal Alamir en Emy Whaby op de foto kon gaan ter afsluiting van deze bijzondere ochtend.

Voor meer informatie tijdens kantooruren:
ASSADAAKA: Polderweg 300, 1e etage, 1093 KP Amsterdam | E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) | W. http://www.assadaaka.nl

ppo

opp

ppl

oooi

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalink



Naam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken