homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Commons Lab Amsterdam en Assadaaka Community

faInspirerende avond met Ahmed El Mesri bij het 5e Commons Lab Amsterdam, over burger-initiatieven en informele vrijwillige organisaties. Oa over de vraag hoe actieve burgers meer eigenaarschap verwerven. Dank, Hans Krikke!

Hieronder Common Lab 5 – Assadaaka Community Pitch op 11 april 2019 door Klaartje Kosters

Beste aanwezigen,

Wij vertellen graag wat over Assadaaka Community, want de Commons gedachte sluit naadloos aan bij onze werkwijze.

Van ‘cliënten’ naar actieve en betrokken burgers. Burgers die de eigen regie weer in handen nemen. Die meer zelf- en samenredzaam durven worden. Dat is wat Stichting Assadaaka Community doet, met breed scala aan activiteiten, in Amsterdam Oost, al meer dan 29 jaar.
Wij richten ons daarbij op de meest kwetsbare bewoners, mensen die aansluiting met de samenleving kwijt zijn geraakt.  Die in armoede leven, en daarbij vaak in een sociaal isolement.

Mensen die hebben aangeklopt bij de instanties, maar daar niet de hulp hebben kunnen vinden die zij nodig hadden. Soms door een taal probleem, of door het gevoel niet serieus te zijn genomen, door de bureaucratische werkwijze van veel van deze instanties, of soms door niet direct zichtbare of niet gediagnosticeerde GGZ problematiek. Of ze hebben geen hulp gezocht omdat ze de weg niet weten te vinden. Veel van de mensen die bij ons komen hebben inmiddels een opeenstapeling van complexe problematiek.

Maar… mensen zijn méér dan alleen hun problemen. En daar gaan wij mee aan de slag. Dat doen wij door middel van de Assadaaka Methode. Wat is de Assadaaka Methode?
In één kernzin is het het versterken van de zelf- en samenredzaamheid, door een breed scala van elkaar versterkende activiteiten. Daarmee krijgen mensen de eigen regie terug en worden zij vanuit hun eigen krachten en talenten actieve, betrokken burgers.  Ervaringsdeskundigheid en laagdrempeligheid spelen daarin een belangrijke rol.

In de praktijk werkt de Assadaaka Methode als volgt. Assadaaka heeft 5 dagen per week een gratis sociaal maatschappelijk inloopspreekuur.

Deze wordt bemenst door -door ons opgeleide- vrijwillige ervaringsdeskundigen. Dat maakt het ook meteen laagdrempelig, je vertelt makkelijker over armoede of schuldenproblematiek aan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Tijdens het inloopspreekuur wordt inzicht gegeven in de problematiek en worden eerste stappen gezet om de meest acute problemen op te lossen. Indien nodig begeleiden wij deze bewoners naar professionele hulp en wat wij zelf kunnen doen wij zelf.

Vervolgens stimuleren wij deze bewoners met een hulpvraag om mee te gaan doen aan onze andere activiteiten, zoals de Nederlandse taallessen (5 avonden per week), onze thema ontbijtbijeenkomsten (2x per week), de mantelzorg maaltijd (6 avonden per week), of onze dagelijkse project Steun voor Elkaar, een alternatieve voedselbank waar mensen brood meekrijgen, dat gedoneerd wordt door lokale ondernemers. We vragen de deelnemers aan deze activiteiten om actief bij te dragen. Bijvoorbeeld door te helpen met tafel dekken, door brood in te pakken voor het uitdelen. En voor je het weet ben je zo vanuit de situatie van een sociaal isolement deel van een groter geheel, heb je verantwoordelijkheden, zijn er mensen die op je rekenen én heb je de eerste stappen gezet om de regie over je eigen problemen en leven terug te krijgen. Wanneer de bewoners dat willen kunnen zij zelf ook onze training

Ervaringsdeskundigheid volgen, waardoor zij anderen kunnen helpen.
Wij zien dagelijks wat dit met mensen doet. Ze gaan eigen projecten bedenken en uitvoeren, projecten die bij hun talenten passen. Ze helpen zichzelf en een ander, ervaren meer levensgeluk en een betere gezondheid. Ook gaan zij zich inzetten voor dingen in de buurt die zij belangrijk vinden. Bij Assadaaka lopen de termen hulpvrager en vrijwilliger door elkaar. Het zijn actieve bewoners geworden die de eigen regie hebben herwonnen. Want ons inziens is de Commons aanpak voor iedereen, niet alleen voor bewoners die uit zichzelf al actief zijn. Een inclusieve samenleving, dat zijn wij allemaal.

Assadaaka Community is geen kleine organisatie, wij helpen jaarlijks minimaal 300 bewoners in ons inloopspreekuur. Daarnaast volgen er zo’n 100 mensen Nederlandse taallessen, helpen we dagelijks tussen de 50 en 200 gezinnen aan brood en andere voedseldonaties, ondersteunen we dagelijks mantelzorgers en doen we nog veel meer. Dit alles is mogelijk dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers/ bewoners. Dit alles doen wij met vrijwel alleen vrijwilligers, Assadaaka is een informele, hardwerkende organisatie.

Je zou verwachten dat een overheid heel blij is met een organisatie als Assadaaka, maar toch hebben wij de afgelopen jaren hard gewerkt aan goede relatie. De afgelopen jaren hebben wij heel bewust de samenwerking gezocht. Aangehaakt bij projecten en aandachtspunten vanuit het Stadsdeel. Onze resultaten zichtbaar gemaakt. Actief de samenwerking gezocht met de overheid, om de kwetsbare bewoners te laten participeren. En steeds meer voelen wij erkenning vanuit het Stadsdeel en de Gemeente. Dat is belangrijk en fijn.

En daar ligt dan ook onze uitdaging, die wij graag aan jullie willen voorleggen. Als informele, gesubsidieerde organisatie met goede resultaten ben je vooral heel hard aan het werk voor en met de bewoners. We werken vanuit een sociale accommodatie (dus niet een eigen ruimte). Door onze harde werken gaan mensen steeds meer participeren en ontstaan ideeën en initiatieven, die wij van harte toejuichen. Het is tijd voor groei, maar wie helpt onze deze groei te realiseren? Hoe bewerkstellig je de volgende stappen?

Voor meer informatie: http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address)

fa.

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken