homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Assadaaka zet Marokkaanse diplomaten feestelijk in het zonnetje!

mui8Op zondag 27 april 2021 heeft de Assadaaka Community twee Marokkaanse diplomaten in het zonnetje gezet. De vrijwilligers van de Community leverden allemaal een eigen unieke bijdrage aan het feestelijk samen zijn. Aanleiding was het aanstaande vertrek van de plaatsvervangend Ambassadeur, Dr. Abdoh Kadri.

Zijne Excellentie heeft na vijf mooie jaren van dienstbaarheid aan de Marokkaanse gemeenschap in Nederland een diplomatieke post elders aanvaard.

Zoals het diplomaten gewoon is, wordt periodiek van standplaats gewisseld. Hierdoor krijgen diplomaten in het algemeen de kans om nieuwe netwerken te bouwen. Nieuwe vaardigheden en verbanden te helpen leggen. Door het draaien van vijfjaarlijkse wisseldiensten blijven diplomaten fris en fruitig. Zo werkt de Nederlandse diplomatieke dienst, evenals de Marokkaanse zusterdienst.

Dr. Abdoh Kadri en zijn team hebben bijgedragen aan de modernisering van de inrichting en werkprocessen in de Marokkaanse consulaten in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en andere plaatsen. De consulaire dienstverlening is gemoderniseerd, hetgeen Marokkaanse burgers en toeristen in Nederland zeer ten voordele komt.

In de Marokkaanse consulaten is gedurende de afgelopen jaren verbouwd, gerestaureerd en voor een deel ook geautomatiseerd. Veel documenten kunnen tegenwoordig digitaal aangevraagd worden, hetgeen nog lang niet bij alle Afrikaanse staten gebruikelijk is. De Marokkaanse diplomatieke dienst moderniseert naar Europees model. En dat verdient een compliment.

De modernisering is onder anderen een reactie jegens de hogere verwachtingen die de jongere generaties Nederlands-Marokkaanse burgers aan de Marokkaanse diplomatieke dienst stellen. Immers, wie de gedigitaliseerde dienstverlening van de Nederlandse overheid gewend is, die verwacht al snel een gelijkwaardig niveau van buitenlandse diesverlening op consulaten.

De gemoderniseerde gebouwen, processen en dienstverlening zijn ook een teken van groot respect naar de leden van de Marokkaanse diaspora in Nederland. Zoals bekend dragen de Marokkanen die in het buitenland wonen miljarden Dirhams bij aan de economie van het Koninkrijk Marokko. Het is dan ook terecht dat deze burgers heel hartelijk worden ontvangen tijdens de jaarlijkse Operatie Marchabah of Welkom Thuis waarbij expats bij aankomst in Marokkaanse havens en op vliegvelden met open armen worden ontvangen door de grenscontrole.

Dr. Abdoh Kadri is een zeer beminnelijk man. Erudiet, open-minded, creatief en altijd authentiek zich zelf. Het is altijd weer een genoegen in zijn gezelschap te mogen verkeren. Menig Assadaaka-feest heeft hij met zijn aanwezigheid luister bijgezet. Assadaaka is heel dankbaar voor het in haar gestelde vertrouwen.

De Assadaaka vrijwilligers hadden de zaal aan de Polderweg weer helemaal aangekleed. Twee mooi gedrapeerde Marokkaanse vlaggen, keurig verzorgde tafels en een uitgebreid buffet werden door vrolijk pratende vrijwilligers aan de hoog geplaatste gasten aangeboden. Het bestuur van de Assadaaaka Vriendschapsvereniging heeft de vrijwilligers dan ook uitgebreid dank betuigd voor hun inzet en bijdragen aan het welslagen van deze activiteit.

Het ronkende welkom werd uitgesproken door voorzitter Ahmed el Mesri. Een groep van onze dames had een lied ingestudeerd dat ten gehore werd gebracht en rabbijn Simon Bornstein hield een lofrede waarin Dr. Abdoh Kadri en de Amsterdamse Consul-Generaal werden geprezen om hun zeer belangrijke maatschappelijke bijdragen.

Ahlam Baeeze werd door het bestuur gevraagd om Dr. Kadri en de Consul beiden een onderscheiding op te spelden. De bloemen werden aangeboden door Nadia Baeeza en vrijwilligster Hajiba, haar warme brede glimlach deed de aanwezigen smelten. Zo veel hartelijkheid heeft zij een ieder mens te bieden.

Journalist Ahmed Hamam interviewde Dr. Kadri en de genoemde vrijwilligers. Inmiddels verschenen uitgebreide verslagen van de bijeenkomst in de Arabischtalige Marokkaanse pers en social media. Dr. Kadri sprak een uitgebreid dankwoord uit en verhaalde over zijn ervaringen in Nederland.

Tot slot werd een zeer uitgebreid buffet aangeboden dat door een dankwoord door de geestelijk verzorger werd afgesloten. Dr. Kadri ontving de zegen- en gelukswensen van een ieder en de Assadaaka Community verwacht ook met de opvolger van Dr. Kadri zeer plezierig samen te zullen werken. De geestelijk verzorger bedankte de heer Kadri en de Marokkaanse consulaten uitgebreid voor de buitengewoon aangename en jarenlange samenwerking.

Het beleid van Zijner Majesteits regering in Rabat is gericht op conflictoplossing, mensenrechten, uitwisseling en het bieden van diplomatieke en consulaire steun aan Rijksgenoten wereldwijd. De geestelijk verzorger sprak namens alle aanwezigen zijn dank uit, alsmede de wens dat allen ook in de toekomst in vertrouwen en gezondheid plezierig samen zullen werken.

En zo liep een waardige en plezierige bijeenkomst op zijn einde. De vijftien deelnemers/-sters aan de bijeenkomst bleken verheugd en tevreden en ruimden samen de zaal eendrachtig weer in.

Door: Rabbijn Simon Bornstein, geestelijk verzorger van de Assadaaka Community

 

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken