homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Assadaaka Community viert Maulad Annaboui Siedna

cx5Assadaaka Community viert Maulad Annaboui Siedna

Door: Rabbijn Simon Bornstein®

Feest bij de Assadaaka Community in Amsterdam. De multiculturele vereniging stond de afgelopen week drie dagen lang stil bij de geboorte dag van de grondlegger van de islam, vrede zij met hem en alle feest vierenden.

Dit jaarlijks terugkerende verjaarsfeest is bij de Assadaaka Community aanleiding om de relatieve duisternis van de huidige pandemie goed gemutst te doorbreken.

Voor een groep bezoekers, vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van de Assadaaka Community werd een uitgebreide feestmaaltijd verzorgd. Op donderdag, vrijdagmiddag en zaterdagavonden kon de doelgroep elkaar in goed gezelschap treffen voor een voortreffelijke feestdis.

Tijdens deze maaltijden schuiven eenzame mensen, mantelzorgers, respijtzorgers en anderen aan om de maaltijd te nuttigen. Voedsel brengt verbinding in de samenleving,  mensen die elkaar nooit zouden treffen hebben de gelegenheid om elkaar voor de eerste maal te ontmoeten aan tafel bij de Assadaaka Community. Daarmee draagt de organisatie fors bij aan het leggen van duurzame sociale contacten in de wijk.

Ieder van de drie feestelijke samenkomsten werd tot in de puntjes voorbereid door de voluntairs van Assadaaka. In de meeste gevallen doneren bezoekers of ondernemers een maaltijd. Heet Zakat; het geven van goede materiële en immateriële gaven aan mensen die daaraan behoefte hebben. De donateurs verzamelen met een dergelijke goede daad vanzelfsprekend hemelse punten, die de Schepper hen later positief aan kan rekenen, het Paradijs komt weer wat dichter bij, niet in de laatste plaats gewoon tussen de mensen in Amsterdam-Oost.

Afgelopen zaterdagavond werd aangekleed met sereen brandende kaarsen op de eettafels, gedimd licht en een speciale tafel die was ingericht met een traditioneel Noord-Afrikaanse thee-tafel, wasbekken, een exemplaar van de Qoran. Dit voor veel deelnemers heilige boek vormt een bron van inspiratie voor veel voluntairs. De persoonlijke religieuze beleving moedigt aan tot het verrichten van goede daden en menslievende werken.

Sjeichah Najuba droeg met uiterste ernst op meest plechtige wijze een recitatie en een reeks godsdienstige liederen op aan de gedachtenis van haar profeet. Kameroun … Kameroun …. Siedna .. Ja Jamiel … Ja Jamiel.!

Maulad Naboui Siedna is de geboorte dag van de islamitische profeet Mohamed. Deze feestdag word door moslims gevierd op de datum zelf en gedurende de avond hieraan voorafgaande. De feestelijke Verjaardag is één van de vijf zogheten Gezegende Nachten in de islam, die in 2020 viel op 28-29 oktober.

De grondlegger van de islam werd geboren rond het jaar 570 van de burgerlijke jaartelling. Op deze dag word volgens de traditie uitgebreid zoet voedsel bereid en sommige gelovigen begeven zich ter moskee. De bezoekers van de Assadaaka werden verblijd met recitatie uit de Qoran, geestelijke liederen die met hard en ziel werden voorgezongen en er werd gesproken over (de goede eigenschappen) van de islamitische profeet.

De geboortedag van de profeet wordt door moslims werelwijd uitbundig gevierd. In de moskee, thuis of beter bij de Assadaaka Community bezingen mensen het leven van hun profeet. Er worden vruchten gegeten, veel zoetigheid komt ter tafel en men drinkt zoete drankjes. Zoet denken en zoet eten kenmerken de traditionele islamitische cultuur. Het woord ‘zoet’ staat voor veel moslims symbool voor de positieve manier van denken over hun profeet.

Bij binnenkomst werden de gasten van ganser harte aan de deur verwelkomd door voorzitter Ahmed el Mesri, met een grote glimlach op zijn stralend gelaat.

Vrijwilligers Ali, Aicha en een reeks andere sterren aan het firmament van Assadaaka zorgden voor fijn gedekte tafels een fantastische Couscousdis rijkelijk voorzien van zacht en weldadig smakende groenten en voor de niet-veganisten een aangenaam riekend gestoofd stuk lamsvlees. Alles bereid onder ritueel toezicht, zodat moslim en anders gelovigen allen samen konden aanschuiven.

Gasten van ver bezochten deze fijne avond. Zij genoten onder andere van de aangename conversaties en een reeks volksdansen uit Noord-Afrika en andere zuidelijke gebieden. Dr. Emy was deze avond gekleed in een sprookjesachtig gewaad dat rijkelijk met goud geborduurde mouwen en achterpanden voorzien was. Deze Assadaaka prinses beschikt over een zoet stemgeluid waarmee zij de door Sjeichah Najuba gezongen liederen energiek ondersteunde. Een warme zwanenzang.

Voorzitter Ahmed el Mesri sprak een dankwoord uit gericht aan het adres van de donateurs die deze feestelijkheden op zaterdagavond, vrijdagmiddag en donderdagavond mede mogelijk hebben gemaakt.

Rabbijn Simon Bornstein, was speciaal na afloop van de Joodse rustdag (Sjabbat) naar de Assadaaka Community gekomen voor dit bijzonder samen zijn. Hij ontmoette onder andere afkomstig van Yemen en de Verenigde Arabische Emiraten, waarmee werd afgesproken duurzaam contact te zullen onderhouden.

Spreker stelde de Assadaaka Community nadrukkelijk als voorbeeld voor anderen; een uitmuntend mensenlievend klimaat binnen de organisatie, waar ruimte is voor ieders identiteit op gelijkwaardige wijze, een plaats waar interculturele ontmoeting, verbinding en wederzijds hulpbetoon dagelijks worden gepraktiseerd.

Ten slotte sprak Rabbijn Simon Bornstein – de Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community – een hartelijke gelukwens uit bij gelegenheid van de viering van deze feestdag. Voorts dankte hij het bestuur van de Assadaaka Community voor de hem geboden eervolle aanstelling als Geestelijk Verzorger van deze bijzondere gemeenschap, in Nederland een wereldprimeur. Uiteindelijk sloot hij de bijeenkomst af met een hartelijk dankwoord aan een iedere deelnemer waarna men weer zijns weegs ging, voorzien van nieuwe energie en veel positiviteit.

—————————————————-

Priv. Doc. Rabbijn Simon Bornstein® is de volledig bevoegde Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community. Iedereen kan - ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond – een gesprek aanvragen of een ontmoeting plannen met de Rabbijn. De Geestelijk Verzorger biedt een luisterend oor, en werkt samen met u aan de oplossing van persoonlijke en maatschappelijke hulpvragen of ondersteunt u op een andere wijze. Ook kunt u de Geestelijk Verzorger uitnodiging als gastspreker of redenaar bij een bijzonder levensmoment, religieuze viering of zakelijk evenement.

6yj

x12

x43

z09

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken