homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Assadaaka Community viert internationale Vrouwendag

cr4De vrouw staat centraal in het leven van de Assadaaka Community: vrouwen worden nadrukkelijk gestimuleerd leiderschapsrollen op te pakken, daar waar nodig worden de dames bij de Assadaaka Community daartoe ook opgeleid. De Opleiding tot Vertrouwenspersoon vervult daarbij een belangrijke rol.

08 maart 2021 vierde de Assadaaka Community de internationale Vrouwendag. Op het programma stonden een kleine modeshow, waarbij de dames zich in hun mooiste Marokkaanse kaftans tooiden. Iedere vrouw werd daardoor het stralend middelpunt van het eigen universum!

Ook mocht de Assadaaka Community zich verheugen over de aanwezigheid van twee politieagenten, die nadrukkelijk kwamen genieten van de aangename sfeer en hapjes. Daarnaast hadden beide heren ook een rol in het programma: de politie beschermt de rechten van vrouwen!

Tijdens deze viering werd ook stilgestaan bij de verjaardagen van SakinaCharia en Simon Bornstein, die voor deze gelegenheid samen hadden uitgepakt. De meeste hapjes werden door beiden gedoneerd aan de gemeenschap, ter verhoging van de feestelijke vreugde.

De tafels waren op veilige afstand van elkaar gesitueerd. Vanachter de bestuurstafel stak voorzitter Ahmed el Mesri zijn positief in op de emancipatie van dames bij de Assadaaka Community. Hij moedigde de aanwezige dames nadrukkelijk aan om hun rollen op te pakken: toon zivil courage!

Wees moedig, geef het voorbeeld aan andere vrouwen door te studeren, kennis op te doen en vrouwelijk leiderschap actief maatschappelijk in te vullen!

De Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community ging in zijn feestelijke rede uitgebreid in op de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland, welke in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond.

Vrouwen eisten gelijke rechten op talloze terreinen: familierecht, sociaal recht, arbeidsrecht, kiesrecht, lichamelijke integriteit en meer. De rol van Aletta Jacobs als eerste vrouwelijke student medicijnen, eerste vrouwelijke arts in Nederland, kan daarbij niet genoeg geprezen worden.

In de periode rond de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vervulden vrouwen steeds meer professionele functies die voorheen louter aan mannen voorbehouden waren. Door de mobilisatie van de mannen voor het Nederlandse leger kwamen steeds meer civiele functies vacant in het bedrijfsleven, die voor de eerste maal werden ingevuld door vrouwen, die daardoor haar eigen competenties nog meer konden ontdekken. Door deze feminiene ontdekkingstocht werd het verlangen naar de vergroting van de mogelijkheden tot maatschappelijke zelfontplooiing en zelfrealisatie ontegenzeggelijk vergroot.

Toen de Nederlandse mannen werden gedemobiliseerd en hun betaalde werkplekken terug eisten, stuitten zij op vrouwelijk verzet. Een terugkeer naar de vooroorlogse maatschappelijke orde waarbij vrouwen wettelijk en sociaal ondergeschikt waren aan mannen was daardoor ondenkbaar.

Gedurende de decennia die hierop volgden ontwikkelden zich talloze mogelijkheden voor vrouwen om school te gaan en gewapend met de nieuwe kennis nieuwe rollen op te pakken. Vaak ging deze ontwikkeling hand in hand met de emancipatoire strijd welke werd gevoerd door de arbeidersbeweging.

Tegenwoordig zijn vrouwen gelijkwaardig aan mannen op vrijwel alle terreinen, maar staat Nederland onder aan de lijst van Europese landen op het gebied van gelijkheid en gelijke beloning op de arbeidsmarkt. Hier vallen nog punten te winnen voor de vrouwenbeweging samen met de vakbeweging en relevante politieke partijen.

‘Vrouwen naar de maatschappelijke top!’ is geenszins een loze kreet. Dankzij organisaties als de Assadaaka Community, in samenwerking met de Netwerkraad Wereldburgers FNV, het Vrouwen Netwerk FNV en de Sociaal Economische Raad (waarin werkgevers, werknemers en de Kroon het Polderoverleg voeren) is door de Staten-Generaal concrete wetgeving gerealiseerd.

In 2020 werd een wet gerealiseerd waarin het bedrijfsleven regels opgelegd kreeg: er gelden nu quota. Iedere Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen van een bedrijf dient minimaal een vast percentage dames in de gelederen op te nemen, bij het niet voldoen aan deze emancipatoire quotum-eis van het Rijk kunnen bedrijven worden beboet. Het is gedaan met de old-boys-netwerken!

Vreugdevol, stijlvol en in een warme sfeer vierde de Assadaaka Community de Internationale Vrouwendag!

Door: Rabbijn Simon Bornstein,

Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community

v5

v7

v8

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken