homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Assadaaka Community - nieuwjaarsreceptie in de Ruma Khami

Op vrijdagavond 25 januari 2013 heeft de Assadaaka Community het nieuwe jaar.
zijn nieuwjaarsreceptie gehouden in de Ruma Khami en met de genodigden het glas geheven op De avond stond in het teken van “Verbinding”.
Hieronder volgt de toespraak van de voorzitter, Ahmed El Mesri.

Beste aanwezigen,

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer ruim drie weken oud, maar het is nog niet te laat voor een nieuwjaarsreceptie: het is zelfs een goede tijd. De versieringen van de afgelopen feestdagen zijn nu echt opgeruimd, hoewel we in de winkelstraten nog wel verlichting zien en wat bekend staat als de depressiefste week van het jaar, de tweede week van januari, hebben we ook overleefd. Dat de dagen lengen is ook te merken, dus een mooie gelegenheid voor een klein feestje. Tevens gelegenheid om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat dit jaar ons brengen gaat. En dan komen we al gauw uit bij wat ik net zei: feestje. Want helaas, zo moeten wij constateren, is er eigenlijk weinig reden voor feest.

U weet natuurlijk allemaal dat de Assadaaka Community, die ik inmiddels ruim twintig jaar geleden opgericht heb, zich al jaren inzet voor integratie, participatie, sociale cohesie, kortom: voor een betere maatschappij. In de tijd waarin ik Assadaaka – het Arabische woord voor ‘vriendschap’ – oprichtte, was er eigenlijk nog niet eens zoveel aandacht voor. Veel migranten uit niet-Europese landen gingen er nog steeds van uit dat ze uiteindelijk terug zouden keren naar het land van herkomst en ook de autoriteiten besteedden geen enkele aandacht aan integratie, kennis van het Nederlands en kennis van Nederland in het algemeen. Met Assadaaka Community wilde ik aangeven dat integratie wel degelijk nodig was, dat mensen deel moesten nemen aan de Nederlandse samenleving, omdat het leven voor veel mensen nu eenmaal anders gelopen is dan in eerste instantie de bedoeling was. Van het begin af aan heb ik niet een organisatie op willen zetten die zich alleen maar richtte op Marokkanen – Marokko is het land waar ik zelf geboren ben – maar juist op alle mensen, niet alleen migranten, waar zij ook vandaan komen, maar ook net zo goed op Nederlanders. Wij kunnen inmiddels stellen dat wij in ons bestaan al veel mensen op weg hebben kunnen helpen, niet alleen naar de juiste instanties, maar ook naar het een weg vinden in de Nederlandse maatschappij in het algemeen.

Reden tot feest, zou u denken. Ja, zeker: als wij naar de resultaten kijken die wij geboekt hebben in de afgelopen jaren, dan kunnen wij zeker feest vieren. Maar nee als wij kijken naar wat de toekomst biedt. Want ons werk is nog verre van voltooid. Integendeel, integratie, participatie en sociale cohesie zijn actueler dan ze twintig jaar geleden waren, toen ik Assadaaka Community oprichtte. Er kan wel eens de indruk ontstaan dat de wereld waarin wij leven aan het verharden is: vreemdelingenhaat, politieke partijen die intolerantie hoog in het vaandel hebben staan en ook nog brede steun genieten in de maatschappij, het stemt allemaal niet tot optimisme.

En als wij dan zien hoe er om ons heen alleen maar bezuinigd wordt op zorg, op hulpverlening, op integratie, dan stemt ons dat in het geheel niet vrolijk. Terwijl ons werk eigenlijk tot doel heeft mensen te begeleiden naar professionele hulp, zou het wel eens zo uit kunnen gaan pakken, dat er juist meer mensen bij ons zullen komen vanuit het professionele circuit, omdat de professionele hulpverlening afgeschaft is, wegbezuinigd. Ik zie grote problemen opkomen.

Bezuinigingen in de thuiszorg, bezuinigingen in de psychische hulpverlening.

Aan het begin van het jaar is het goed om hierbij stil te staan. Zo kunnen wij een balans opmaken van de afgelopen jaren en aan het eind van dit jaar kijken waartoe het bezuinigingsbeleid dat op ons afkomt, gaat leiden, zodat wij, als wij over een jaar weer hier bijeenkomen, daadwerkelijk aan kunnen tonen waar alle maatregelen ons gebracht hebben. Zijn deze maatregelen echte bezuinigingen of is het niets meer dan het verplaatsen van problemen die uiteindelijk alleen maar tot nog meer kosten zullen leiden? Want kost het uiteindelijk niet meer geld om mensen maar aan hun lot over te laten in plaats van hen te betrekken bij de maatschappij en deel te laten nemen aan het integratieproces? We willen toch niet de kant op gaan van een maatschappij waarin mensen volledig aan hun lot overgelaten worden? Helaas, zo denken wij wel eens, lijkt het wel die kant op te gaan.

Daarom wil ik op deze nieuwjaarsreceptie graag een oproep doen aan politici en beleidsmakers, aan instellingen en andere organisaties, die betrokken zijn bij integratie, om nog eens goed te kijken hoe we het voortdurende proces van integratie, dat zowel van de kant van de migrant moet komen als van de kant van de Nederlandse maatschappij, blijvend vorm kunnen geven. Want als we het over bezuinigingen hebben, dan moeten we niet alleen naar de kale cijfertjes kijken, maar vooral naar de effecten die bezuinigingen op integratie, sociale cohesie en participatie hebben. 

Met deze gedachten in ons achterhoofd brengen wij nu een toost uit op het nieuwe jaar. Dat het ondanks alle donkere wolken die zich aan de horizon aan het samenpakken zijn, toch een goed jaar moge worden.

Dank u wel.

Toespraak Ahmed El Mesri, de nieuwjaar borrel van Assadaaka Community op 25 januari 2013-Thema verbinding.

Voor meer informatie: tel.nr. 020-7525131 (06-47440672) of via email: .(JavaScript must be enabled to view this email address) -www.assadaaka.nl

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken