homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Assadaaka bit terug op 2021

z001ASSADAAKA BLIKT TERUG OP EEN TWEEDE, ZEER BEWOGEN COVID JAAR
Geachte Assadaaka bezoekers, gebruikers en deelnemers aan activiteiten, Zeer geacht Assadaaka Bestuur, Vertrouwenspersonen en vrijwilligers
Het afgelopen jaar 2021 is wanneer wij er thans op terugblikken een #opmerkelijk #jaar. Voor de Nederlandse samenleving en voor de Assadaaka Community als organisatie.

Van enige #vrijwilligers hebben wij op plezierige wijze #afscheid genomen, omdat deze vrijwilligers aangaven te beschikken over een te slechte gezondheid, of om andere privé redenen. Een groep #nieuwe, #verse #vrijwilligers werd #opgeleid en #ingewerkt, alvorens tot #inzet te komen. Wij verwelkomen hen van ganser harte!
Wederom blikken wij terug op de zéér succesvolle opleiding van twintig stagiaires binnen de Assadaaka Community. Hun stages waren leerzaam, uitdagend en plezierig. Talloze creatieve ideeën en voorstellen hebben deze jonge mensen binnen de Assadaaka Community kunnen realiseren. Hen bedanken wij vanaf deze plaats voor hun krachtige, energieke en zeer plezierige inzet ten behoeve van de bewoners in Amsterdam-Oost en voor de Assadaaka Community.

In het jaar 2021 realiseerde de #Assadaaka #Community 120 THEMA-LUNCHES voor de leden van de Community en bewoners van Amsterdam-Oost. Iedere lunch had zijn eigen, unieke thema. De THEMA-LUNCHES zijn een uiterst belangrijke bron van sociaal-maatschappelijke informatie voor de bewoners, mantelzorgers en respijtzorgers. Verder voorzien de maaltijden in de maatschappelijke behoefte aan armoedebestrijding, zelfs honger in onze stad. Voor de deelnemers aan de tafelgesprekken vormen de #THEMA-LUNCHES een belangrijke steunpilaar in hun dagelijks bestaan, bieden zij een unieke vorm van #DAGBESTEDING en #LOTGENOTENCONTACT die wordt ingezet als structureel instrument om #EENZAAMHEID krachtig te #bestrijden. Een belangrijke vorm van #preventieve #gezondheidszorg.

Voor de #eerste #maal in het dertig jarig bestaan van de organisatie werd op #structurele #basis een #vakkundig geschoolde #VAKBONDSCONSULENT aan de Assadaaka Community verbonden. Hier kunnen bewoners en leden van onze Community terecht met #vragen op het gebied van #werk, #zorg, #inkomen, #wonen en #uitkeringen. De VAKBONDSCONSULENT is een unieke fiscaliteit die de Assadaaka Community aan kan bieden, welke nergens anders in Amsterdam-Oost of Zuid-Oost wordt aangeboden. Ruim 500 #bezoekers bezochten het afgelopen jaar dan ook de #inloopspreekuren op de #maandag en #vrijdagmiddagen.

Tussen de #lockdowns door maken tientallen cursisten gebruik van de #TAALWINKEL om kosteloos de #NEDERLANDSE #TAAL te leren. In woord en geschrift. De taallessen worden aangeboden door deskundige en zeer gemotiveerde docenten. De Assadaaka Community is hen veel dank verschuldigd en complimenteert hen voor de duurzame inzet.

Een #huisdichteres #Roos #Oujda is in het jaar 2021 als #aanwinst toegetreden tot de Assadaaka Community. Zij vervaardigt in het Arabisch bij gelegenheden gedichten die de zielen van toehoorder weten te beroeren. Een ware #culturele #verrijking.

Het afgelopen jaar stond in het teken van het virus, waarop geen mens zat te wachten. #Hybride #werken werd een toverwoord. Van de ene op de andere dag weer noodzakelijk toen onze locatie door de overheidsmaatregelen tijdelijk maar gedwongen werd gesloten. Sportvoorzieningen moeten in de winterperiode nu eenmaal dicht om de verspreiding van het virus te helpen voorkomen.

Hierdoor moest Assadaaka diverse malen verhuizen van locatie om de activiteiten te kunnen blijven realiseren. Een logistiek en organisatorisch wonderwerk werd door het bestuur verricht. Iedere maal zijn wij weer geslaagd en kon het werk weer door. Dankbaarheid daarvoor is op zijn plaats.

Ik wil graag mijn dank naar jullie uitspreken. Wat een aanpassingsvermogen hebben jullie! Ik besef me maar al te goed dat de grens tussen werk en privé nog nooit zo vaag was als de afgelopen twee jaar. COVID vergde veel van ons. Ik ben ontzettend trots op jullie hoe jullie hiermee om zijn gegaan.

Natuurlijk waren er af en toe onhandige omstandigheden of kleine conflicten, maar we die hebben we samen opgelost. Laat ons nog even in gaan de balans van het privéleven en het werkzame leven.  Als geestelijk verzorger is het mij helder geworden, dat door COVID de grens tussen beide delen van onze levensstijl is vervaagd.  Het werk dringt door thuiswerken de privésfeer binnen en beïnvloed het gezinsleven vergaand.

Gezinsleden moeten meer dan ooit tevoren rekening houden met elkaar.  Herhaaldelijk kregen wij vragen over huiselijk geweld. Daarom organiseerden wij thematische voorlichtingssessies en verleenden wij individuele hulp op maat in de regelmatig voorkomende gevallen.

De professionele literatuur in het Sociaal Domein richt zich de afgelopen twee jaren steeds vaker op het voorkomen van huiselijk geweld, het voorkomen van depressieve gevoelens en lusteloosheid (ook onder onze jongeren) en het stimuleren van een gezonde levensstijl in tijden van pandemie. Steeds meer cliënten hebben het gevoel iets (onder dwang) te ‘moeten’. Excelleren in hun betaalde werk, als ouders of als de vrolijkste vrienden. Dat vraagt veel van de moderne mens.
Het zoeken naar de beste balans in ons leven wordt daardoor steeds belangrijker. Een goede balans in je persoonlijk en ook je gezinsleven, in de balans tussen werk en privé is een hoofdingrediënt voor het welbevinden, voor je gevoel van geluk.

Als we niet oppassen lopen we onszelf hard voorbij. Vergeten we wat echt belangrijk is voor ons zelf en onze geliefde naasten om ons heen. Mensen kunnen zich neerslachtig voelen, depressief worden chagrijnig op elkaar reageren, somberheid en nutteloosheid ervaren, geen uitweg weten of licht aan het einde van de tunnel kunnen zien. Lichamelijke klachten kunnen optreden. Dat is nooit de bedoeling van het leven. Daarom is het van groot belang om bewust en goed om te gaan met de work-life balance.

Een goed gesprek met een Assadaaka Vertrouwenspersoon kan uitkomst bieden, praat maar over wat je dwars zit, waar je hulp nodig denkt te hebben. Kijk maar in de eigen spiegel en ontdek waar je verbeterpuntjes liggen. Onderwerpen om mee aan de slag te kunnen gaan. Ook de eerstelijns geestelijke verzorger staat klaar om een luisterend oor te bieden of ondersteunend te handelen waar benodigd. Door praten vinden we samen altijd een passend oplossing!

Het Assadaaka Team is een fantastisch team. Menselijk, warm, betrokken en zeer professioneel! Hoe trots kan ik zijn op mijn team? Het is een heerlijk genot, een eer met ieder van jullie te mogen werken! Een goede communicatie staat aan de basis van ons werk, van onze eenheid als team. Geef prioriteit ook aan het sociale leven in je gezin, familie, vriendenkring en het Assadaaka team. Hoe fijn is het ook elkaar te ondersteunen waar nodig? Het vergroot het wederzijds welbevinden en het persoonlijk gevoelen van geluk!

We zijn er niet waar, om elkaar, te helpen voorwaar! Namens mijzelf en de organisatie wil ik ieder van jullie danken voor je bijdragen aan en inzet voor onze organisatie! Ik maak jullie met alle liefde een heel groot compliment! Geniet van de jaarwisseling, ik wens jullie allen een goed, gezond, liefdevol en mooi 2022!

Door: Ahmed El Mesri, voorzitter Assadaaka Community en Rabbijn Simon Bornstein, geestelijk verzorger Asssadaaka Community.

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken