homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Armoede en Eenzaamheid met voedselpakketten

1Woensdag 17 december jl. organiseerde de Vriendschap Community Assadaaka (VCA) een themabijeenkomst waarbij armoede en eenzaamheid centraal stonden. Traditie getrouw stelde de Vriendschap Community iedere jaar voedselpakketten beschikbaar voor mensen die niks extra’s te besteden hebben.

Voor veel mensen die in eenzaamheid en armoede leven is er einde van de maand niks extra’s te besteden. Twee stagiaires van de Vriendschap Community kregen vanuit hun stage de opdracht daar iets mee te doen. Hoewel hun achtergronden verschillend zijn kwamen ze gezamenlijk tot één doel: een actie op touw zetten om artikelen in te zamelen voor het samenstellen van voedselpakketten. De stagiaires hebben brieven opgesteld en uitgedeeld aan de winkeliers o.a. in de Javastraat. Dit heeft geresulteerd in het samenstellen van voedselpakketten die op 17 december konden worden uitgedeeld aan hen die zich hier vooraf hadden opgegeven. De mensen die zich hadden aangemeld voor een voedsel pakket konden hun voedsel pakket tijdens het inloop uur bij het Vriendschapshuis ophalen. Daar stonden gedekte tafels klaar met drankjes en versnaperingen. De stagiaires en de vrijwilligers van de Vriendschap Community leidden de avond en namen het woord.  Zij heetten de aanwezigen welkom en vertelden wat het doel was van de avond.

2

Vervolgens gaven zij het woord aan de voorzitter van de Vriendschap Community, de heer Ahmed El Mesri.

Deze sprak de volgende woorden: 
‘Vandaag is in veel opzichten een bijzondere dag. Ook al komt echte honger in ons eigen land niet voor, de armoede die aan honger ten grondslag ligt, kennen wij hier helaas ook wel degelijk. Ook daar willen wij aandacht voor vragen, want armoede en eenzaamheid vormen vaak de oorzaak van veel misstanden. Ondervoeding en slechte voeding is daar één van. Maar wat daarmee samenhangt en veel voorkomt is een verminderde weerstand, een slechte gezondheid, en op het sociale vlak: eenzaamheid. Want het is vaak moeilijk voor mensen die heel weinig te besteden hebben om naar buiten te treden, om zich onder de mensen te begeven, om mee te doen aan het sociale leven. Want je tussen de mensen begeven, meedoen aan het sociale leven, kost bijna altijd wel iets en voor de meeste mensen die niet veel hebben is het veiliger en goedkoper om maar gewoon thuis te blijven. Armoede en eenzaamheid gaan vaak hand in hand. En wat er nodig is om dat aan te pakken zijn sociale cohesie en zelfredzaamheid. Die zijn onmisbaar voor het beëindigen van armoede en zijn vereist om te komen tot het opheffen van isolement.  Mensen moeten samenwerken, samenwonen, samenleven, en niet alléén zijn, niet afgezonderd. En zeker niet wanneer die afzondering en dat alleen zijn voortkomen uit een ongevraagde situatie. Want de meeste mensen die eenzaam zijn hebben hier niet vrijwillig voor gekozen, maar zijn, vaak zonder dat ze het bewust hebben meegemaakt, door omstandigheden in deze situatie geraakt.

Deze avond staan wij stil bij de band die er is tussen mensen, zoals wij altijd bij de Vriendschap Community liever stilstaan bij de dingen die mensen verbinden dan bij de dingen die ons scheiden. En wanneer er nog altijd dingen zijn die ons scheiden, dan is het onze taak, zelfs onze plicht, als leden van de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken, deze scheidslijnen te overschrijden en te komen tot nieuwe samenlevingsverbanden.  Ik wens u allen een bijzondere avond toe.’ Aldus Ahmed El Mesri. Na het uitwisselen van een aantal ervaringen van de aanwezigen werd aan iedereen een eenvoudige, doch zeer smakelijke maaltijd geserveerd, die, zoals altijd bij bijeenkomsten van de Vriendschap Community, uitstekend was verzorgd. 
Na het eten was er nog een klein halfuurtje over, waarin van gedachten werd gewisseld over de noodzaak van voedselbanken, en de bestrijding van eenzaamheid en armoede in Nederland.
Dat er armoede en eenzaamheid is, daarover was in ieder geval iedereen het eens.
De manier waarop deze aangepakt moeten worden, daarover verschilden de zienswijzen nogal.
Het is dan ook niet het doel van een bijeenkomst als deze om tot een kant-en-klare oplossing te komen: de realiteit is te weerbarstig om met eenduidige oplossingen te kunnen volstaan. Wel is het bespreekbaar maken van problemen als armoede, eenzaamheid en de mogelijke oplossingen, een voortgaand thema voor de nabije toekomst en was het zeker een belangrijk doel voor een avond als deze. 

De Vriendschap Community is er door deze avond opnieuw uitstekend in geslaagd om dit belangrijke thema samen vorm te geven en samen te beleven, mede dankzij de inzet van vele betrokkenen. Waarvoor onze hartelijke dank. We gaan door met ons belangrijke werk in het nieuwjaar!

Verslag 19 december door Anass Tariq

3

Voor meer Informatie bij de Vriendschap Community Assadaaka (VCA):
Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres en activiteitenruimte:
Vriendschapshuis
Palembangstraat 52
1094 TK Amsterdam
Telefoon: (020) 7525131 of 0647440672
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)  Website: http://www.assadaaka.nl

Op zoek naar STAGE of VRIJWILLIGERSWERK?
De (VCA) is een erkend door Calibris & Ecabo als leerbedrijf en heeft goede contacten met diverse scholen/opleidingen. Als je profiel aansluit op onze programma’s, dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Stuur je motivatiebrief en CV naar .(JavaScript must be enabled to view this email address). Vermeld ook in je brief over welke periode en op welke dagen je betrokken wil zijn bij de Vriendschap Community Assadaaka.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer IBAN: NL22 ABNA 0489 3349 97 ten name van Assadaaka te Amsterdam. 

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken